Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beskrivande text Rosendalsskolan

Skapad 2020-08-14 10:22 i Rosendalsskolan Linköping
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Du ska få lära dig hur du läser och skriver en beskrivande text. En beskrivande text vill ge läsaren information. En beskrivande text kan handla om många olika saker t ex, ekorrar, planeter, tigrar, maskiner.

Innehåll

Vad vi ska arbeta med

 • läsa och skriva beskrivande texter.
 • inledning
 • dela in text i stycken
 • använda substantiv i bestämd och obestämd form
 • använda orden den och det
 • rubriker
 • ämnesord och ämnesspecifika ord
 • att söka relevant information att använda i din text
 • passande bild till den beskrivande texten

Hur vi ska arbeta

 • Vi ska gemensamt ta reda på hur beskrivande texter är uppbyggda genom att läsa olika beskrivande texter.
 • Vi ska ta reda på och samla fakta genom att se filmer, läsa texter samt söka på internet.
 • Du ska strukturera din fakta t.ex. genom att använda en tankekarta.
 • Vi ska skriva gemensam text samt enskilda texter. 
 • Vi ska träna på att ge och ta emot respons från en kamrat.

 

Hur vi ska bedöma målen i matrisen nedan

 • Genom självskattning och kompisrespons med hjälp av en checklista.
 • Bedömningen sker även av de texter som du har lämnat till din lärare.
 

Uppgifter

 • Beskrivande text 2

 • Beskrivande text

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  SvA
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  SvA
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  SvA
 • välja och använda språkliga strategier,
  SvA
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  SvA
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  SvA
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  SvA  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  SvA  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  SvA  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken, ords böjningsformer och meningsbyggnad samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  SvA  1-3
 • Strategier för att lyssna, förstå och muntligt göra sig förstådd i situationer när det egna svenska språket inte räcker till.
  SvA  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  SvA  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  SvA  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras.
  SvA  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  SvA  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  SvA  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  SvA  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  SvA  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  SvA  1-3
 • Texter i digitala miljöer för barn, till exempel texter med länkar och andra interaktiva funktioner.
  SvA  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  SvA   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  SvA   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  SvA   3
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
  SvA   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  SvA   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  SvA   3

Matriser

Sv SvA
Beskrivande text Rosendalsskolan

Når ännu inte godtagbara kunskaper
Är på väg att nå godtagbara kunskaper
Når godtagbara kunskaper
Når mer än godtagbara kunskaper
Struktur
Du har inte en rubrik och du har inte delat in texten i stycken.
Du har en rubrik och försöker dela in texten i olika stycken.
Du har en passande rubrik. Texten är indelad i stycken med löpande text. Texten har en passande inledning och ett avslut.
Du har en genomtänkt rubrik. Texten är tydligt indelad i stycken med utförligt löpande text. Texten har en passande inledning och ett avslut.
Innehåll
Du skriver inte om ämnet och använder inte ämnesord.
Du har försökt att anpassa innehållet, men du utelämnar viktiga ämnesord. Du blandar innehållet i de olika styckena.
Du har passande innehåll och du använder viktiga ämnesord. Varje stycke har ett eget innehåll.
Du har genomtänkt innehåll och använder många viktiga ämnesord på rätt sätt. Du har många stycken som är längre.
Söka och återge information
Du vet inte hur du ska söka efter information. Du kan inte återge fakta med egna ord.
Du söker information från en osäker källa och återger delvis fakta med egna ord.
Du kan söka information från en bra och säker källa. Du kan återge fakta med egna ord.
Du kan söka och jämföra information från flera säkra källor. Du kan återge fakta med egna ord.
Respons
Du kan inte ge och ta respons från kamrat och lärare. Du ändrar inte i din text efter den respons du har fått.
Du kan ge och ta respons från kamrat och lärare. Du har svårt att ändra i din text efter den respons du har fått.
Du kan ge och ta respons från kamrat och lärare. Du kan ändra lite i din text efter den respons du har fått.
Du kan ge respons och tala om vad din kompis behöver göra för att bli bättre. Du ändrar din text efter den respons du har fått.
Skrivregler
Du kan inte stava vanligt förekommande ord och använder sällan stor bokstav och punkt.
Du försöker stava vanligt förekommande ord rätt. Du använder stor bokstav och punkt ibland.
Du stavar vanligt förekommande ord rätt. Du använder stor bokstav och rätt skiljetecken på rätt plats.
Du stavar de flesta ord rätt. Du använder stor bokstav och rätt skiljetecken på rätt plats.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: