Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Textilslöjd Åk 3

Skapad 2020-08-14 10:31 i Skräddarbacksskolan Borlänge
slöjd år3
Grundskola 3 Slöjd
Innehåll för Åk 3 Textilslöjd

Innehåll

 

 

Textilslöjd Åk 3

Innehåll

 

Syfte med undervisningen

 

·       Att få ökade kunskaper om olika redskap och verktyg, hur de benämns, deras användningsområde och hur de används på ett säkert sätt.

 

·       Att få ökade praktiska och teoretiska kunskaper om materialet bomull.

 

·       Att kunna några grundläggande tekniker i ämnet textilslöjd och begrepp som hör samman med dessa.

 

·       Att kunna följa muntliga och skriftliga arbetsinstruktioner och skisser och arbeta därefter.

 

·       Att kunna planera och ha ideer om det egna arbetet.

 

·       Att genomföra en ide med egna val och ibland göra omval.

 

 

 

 

 

Det här kommer du att få göra denna termin:

 

 • Garnteknik
 • Tovning
 • Sömnad för hand
 • Symaskinsintroduktion

 

 

 

 

Det här kommer du i huvudsak att träna på: 

 

Du kommer att träna på:  

 

 • ditt tålamod. 
 • att hjälpa andra. 
 • att klippa med sax
 • att trä på tråden på nålen och göra knut i slutet av tråden. 
 • att göra en snodd
 • att fästa tråden för hand.

 

 • att sy med nål och tråd.
 • att sy med symaskin. 
 • att sy förstygn och efterstygn. 
 • hur färg och form påverkar resultatet. 

 

 

 

 

Så här kommer undervisningen att se ut: 

 

Jag kommer att ha gemensamma genomgångar med hela gruppen innan varje arbetsområde. Mellan genomgångarna finns jag tillhands och hjälper dig när du behöver.  

 

 

 

Detta ska du kunna när läsåret är slut: 

 

Du ska kunna:  

 

 • klippa cirklar. 
 • tova med nål. 
 • göra en knut på broderitråden.
 • Sy med symaskin 
 • Sy några olika broderistygn. 
 • koncentrera dig på ditt arbete. 

 

 

 

 

 

Det här bedömer jag:

 

Att du kan:  

 

 • skapa enkla saker i olika material med hjälp av enkla instruktioner. 
 • använda verktyg och redskap på ett säkert sätt. 
 • hjälpa till att ge förslag som gör att slöjdarbetet går framåt. 
 • berätta om hur du har arbetat i slöjden. 

 

 • berätta om hur färg och form påverkar hur en sak ser ut. 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Larviga larven

 • Julkulan

 • Sy på maskin

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  1-3
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, sågning och tovning.
  Sl  1-3
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, hur de kan läsas, följas och kopplas till enkla beräkningar.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Berättelser som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Slöjdföremåls funktion och betydelse som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Skräddarbacksskolans bedömningsmatris i slöjd år 3.

Rubrik 1

Nivå 1
På gång
Nivå 2
Når målen...
Nivå 3
...i hög grad
Hantverk
 • Sl
Osäker men prövar sig fram med lärarens hjälp
Använder verktyg och material ändamålsenligt
Visar god förståelse för hur verktygen ska användas och använder verktyg och material självständigt
Arbetsprocess
 • Sl
Osäker på vad som ska göras i vilken ordning, svårt att lösa problem som uppstår, vet inte hur man går vidare
Förstår oftast i vilken ordning momenten ska ske, löser en del av problemen själv eller tar hjälp av kamrater
Förstår i vilken ordning momenten ska ske och har en klar bild av hur arbetsprocessen ser ut, löser de flesta problemen självständigt, kan förklara och visa för kamrater hur man gör
Arbetsmiljö och säkerhet
 • Sl
Har inte förstått det här med miljö och säkerhet ännu
Förstår hur man beter sig med verktyg och material och arbetar oftast på ett säkert sätt
Förstår hur man beter sig med verktygen, är rädd om material och arbetar alltid på ett säkert sätt
Utvärdering
 • Sl
Har svårt att reflektera kring hur arbetsprocessen har sett ut
Kan beskriva hur arbetet gått till, vad som gick bra och vad som gick snett
Kan beskriva hur arbetet gått till och analysera varför det gick som det gick
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: