Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sommar

Skapad 2020-08-14 10:38 i Junibackens skola Ludvika
Vad händer i naturen på sommaren? Vi lär oss om bär, insekter, spindlar och ormar.
Grundskola F – 3 NO (år 1-3)
Vad händer i naturen på sommaren? Känner du igen några vilda bär i Sverige? Vad kännetecknar en insekt? Känner du igen några? Vad gör insekterna för nytta i naturen?

Innehåll

Vad ska vi lära oss? Varför just detta?

Undervisningen i ämnet biologi ska bl.a syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om biologiska samband och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen.

Du ska öva dig på;

* att känna igen årstiden sommar och i samtal kunna berätta/ge exempel på några   
   kännetecken.
* att känna igen några av de vanligaste vilda bären vi har i vårt land, vad 
   de heter, hur de sprids och används.
* att känna igen några av de vanligaste insekterna och spindeldjuren vi har i vår natur, hur de lever och 
   vad de heter.
* att på ett enkelt sätt dokumentera det vi undersöker/arbetar med.

* berätta om/använda begrepp/ord som vi samlar under arbetsområdets gång (Ämnesspecifika ord/begrepp - Språkligt mål).

Hur ska vi lära oss detta?

Du lär dig genom att;

*
vi tittar på film
* vi går till skogen och undersöker vad som finns där
* vi läser och skriver faktatexter

* tittar på bilder och pratar om vad vi sett/läst

* vi skriver, ritar och klistrar in i NO-boken

 

Hur får jag visa vad jag kan?

Du visar vad du kan genom att;

* vara aktiv och svara på frågor när vi har genomgångar
* muntligt/skriftligt svara på frågor enskilt och i mindre grupp
* vara aktiv och utföra uppgifter när vi är ute i skogen
* i enkel form dokumentera det vi har arbetet med

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  NO
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3
 • Enkla fältstudier och observationer i närmiljön.
  NO  1-3
 • Kunskapskrav
 • I samtal om årstider berättar eleven om förändringar i naturen och ger exempel på livscykler hos några djur och växter.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven gör enkla observationer av årstider, namnger några djur och växter, sorterar dem efter olika egenskaper samt beskriver och ger exempel på kopplingar mellan dem i enkla näringskedjor.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: