Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Klädsömnad - trikå, År 8

Skapad 2020-08-14 10:42 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
Arbetsområde: Klädsömnad i trikå.
Grundskola 7 – 9 Slöjd
I årskurs åtta ska vi arbeta vi med klädsömnad i trikå. Du väljer bland olika plagg som till exempel shorts, t-shirts, hoodies, linnen och mössor. Du lär dig allt från vilka sömmar du kan använda i trikå till mönsterutlägg och klädsömnad.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområdet:

Genom undervisningen i ämnet slöjd ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

 

Undervisningens innehåll: Centralt innehåll

 

Konkretisering av kunskapskraven

Målet är att du ska behärska:

*Verktygshantering, hur de benämns och används.

*Lära dig det textila språket som används inom arbetsområdet.

*Du ska behärska lätt mönsterkonstruktion och arbetsbeskrivningar och hur de ska läsas och följas.

*Arbetsprocessen består av idéutveckling,överväganden, framställning och värdering och du bör förstå att dessa delar samverkar till en helhet och påverkar resultatet.

*Undersökande av olika materials form,funktion och konstruktionsmöjligheter.

*Hur symboler och färger används och vad de signalerar

*Dokumentation av arbetsprocessen.

 

Undervisning och bedömning

Processen utvärderas löpande under terminens gång utav läraren. Det är viktigt att du skriver i din loggbok i slutet av varje lektion så att du kan gå tillbaka och läsa när du ska göra din utvärdering.

*Efter avslutat arbete bedömer du din arbetsinsats och hur den påverkat slöjdföremålets kvalitet.

*Tolka ditt  slöjdföremåls uttryck och föra ett resonemang om symboler,färg, form och material.

*Tolka slöjdföremåls uttryck med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.

*Du bedöms på din drivkraft framåt och din kreativt.

 

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 7-9

F (insats krävs)
E
C
A
Slöjdföremål
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda redskap
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Inspirationsmaterial
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
Kombinera
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom kan eleven pröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Dessutom kan eleven systematiskt pröva och ompröva hur material och hantverkstekniker kan kombineras med hänsyn till föremålens form och funktion.
Arbetsprocessen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Ge omdömen
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Tolka
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: