Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik och experiment på Lyan ht 20

Skapad 2020-08-14 10:56 i Förskolan Logården Östhammar
Experiment
Förskola
Vi vill skapa nyfikenhet och intresse för hur enkla fysiska och kemiska processer fungerar och att barnen skall få möta olika sätt att utforska och experimentera. Detta skall ske i en rolig och inspirerande miljö där barnen utmanas i sitt tankesätt.

Innehåll

Vårt syfte är:

 • att erbjuda en verksamhet som ger barnen nya utmaningar och lust att erövra nya färdigheter, erfarenheter och kunskaper
 • att utveckla sin nyfikenhet och utforskarlust
 • att utmana barnen i sitt tänkande
 

 Hur?

 • Genom att väcka barnens intresse för naturvetenskap och teknik via främst experiment där barnen ges möjlighet att upptäcka, prova och tänka runt olika ämnen , som tex luft, vatten, magnetism mm
 • Vår målsättning är att  experimentera en gång i veckan under hösten.  Vi pedagoger delar på ansvaret för dessa experiment.

 

Vårt mål är..

 • att barnen ska utveckla sin nyfikenhet och intresse för naturvetenskap, teknik, fysik och enkla kemiska processer
 • att utgå ifrån barnens intressen, behov, erfarenheter och åsikter
 • att barnens tankar och idéer ska tas till vara för att skapa mångfald i lärandet
 • att barnen tar med sig tankar och erfarenheter hem och kanske provar några av våra projekt  även hemma

 

Uppföljning

Våra experiment planeras och genomförs löpande. Resultatet och diskussioner runt dessa följs upp löpande i arbetslag och via unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: