Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrundsarbete, Trygghet HT-20

Skapad 2020-08-14 10:56 i Förskolan Furustugan Östhammar
Förskola
Värdegrundsarbete om trygghet och gruppkänsla där barnen ska få en förståelse för att varje barn är lika mycket värda och att vi tillsammans ska vara en grupp där alla är trygga och vågar uttrycka sig.

Innehåll

 

Syfte:

Då det inskolas nya barn under hösten är det viktigt att skapa trygghet, både hos föräldrar och barn. Vi pedagoger ska finnas till hands och vara lyhörda för barnens signaler för att varje barn ska känna sig sedda på förskolan och känna trygghet. Barnen ska få en förståelse för att varje barn är lika mycket värda och att vi tillsammans ska vara en grupp där alla ska vara trygga och våga uttrycka sig. Arbetet med trygghet ska genomsyra hela den pedagogiska verksamheten och dagligen synliggöras i de olika aktiviteterna.Vi arbetar kontinuerligt med att skapa rutiner så att barnen och vi pedagoger ska känna trygghet i vad som kommer att hända under en dag. Vi arbetar i mindre grupper under veckan med grannavdelningen för att skapa nya kompisrelationer.

 

Mål:

Förskolan ska sträva efter att varje barn

  • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den

Metod:

  • Samarbetsövningar/lekar/uppdrag
  • Vi diskuterar om hur man är en bra kamrat
  • Vi fortsätter med kompisplantan så barnen blir delaktiga och får inflytande. Det här är jag.
  • Kanin och Igelkott, känna trygghet, Polyglutt

 

Dokumentation:

Genom samtal med barnen, lärloggar, visa vad barnen skapat

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: