Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund- Mitt digitala liv

Skapad 2020-08-14 11:03 i Ekkälleskolan Linköping
Grundskola F – 3 Svenska som andraspråk SO (år 1-3) Svenska
Idag är sociala medier en stor del i vår vardag. När vi har det här arbetsområdet kommer vi att diskutera vad som händer när man är elak mot någon via internet och vad man kan göra för att stoppa när någon är elak.

Innehåll

Undervisning 

 • Vi startar upp området med att alla elever får göra en Piccollage om vilka sociala medier eleverna använder. Vi skriver våra namn, vilka sidor/appar vi använder och vad vi tycker är sämst och bäst med de sidorna/apparna.
 • Vi lyssnar på böckerna ”Taggad på insta” och ”#utanför #tillsammans” och diskuterar i helklass om detta.
 • Vi kommer göra en redovisning av ett drama där någon blir utsatt för näthat med en lösning på problemet och dokumenterar detta. (Film, ljudbok eller liknande).

Bedömningsformer 

 • Dina kunskaper bedöms fortlöpande i klassrummet och vi ser hur aktivt du är med och diskuterar.

 • Vi bedömer din digitala redovisning så du löser ett problem där någon blir näthatad.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Hur ord och yttranden uppfattas av omgivningen beroende på tonfall och ords nyanser.
  Sv  1-3
 • Skillnader mellan tal- och skriftspråk, till exempel att talet kan förstärkas genom röstläge och kroppsspråk.
  Sv  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
 • Språkbruk samt möjligheter och risker vid egen kommunikation i digitala medier
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om normer och regler i vardagen och ge exempel på varför de kan behövas.
  SO   3
 • Eleven kan samtala om elevnära livsfrågor.
  SO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: