Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vad är teknik?

Skapad 2020-08-14 10:59 i Öjersjö Brunn Partille
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad är teknik? Vilken teknik möter du i din vardag? Såg den likadan ut förr i tiden? I det här arbetsområdet ska du få lära dig vad teknik är och hur den har förändrats över tid.

Innehåll

Mål

Det här ska du lära dig:
 • Resonera kring vad teknik är
 • Hitta och namnge teknik du möter i din vardag
 • Hur några tekniska föremål är anpassade efter människans behov samt hur de förändrats över tid
 • Sortera tekniken i vardagen och använda några av teknikområdets begrepp
 • Tillämpa teknikens arbetssätt då du gör en konstruktion (uppdrag-fundera/skissa-bygga/konstruera-testa-förbättra-dokumentera)

Undervisning

Så här kommer vi att arbeta:
 • Vi kommer att prata om teknik i ditt rum, teknik i köket, teknik på väg till skolan och teknik i klassrummet.
 • Vi tittar på bilder och diskuterar.
 • Vi ser på filmer.
 • Vi sorterar teknikprylar.
 • Vi tittar på teknikprylars funktion.
 • Vi pratar om gammal och ny teknik.
 • Vi lär oss om teknikens arbetssätt.
 • Vi konstruerar ett eget bygge med hjälp av teknikens arbetssätt.

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:
 • Ge exempel på teknik i din vardag.
 • Resonera om vad som menas med ordet teknik.
 • Sortera tekniken i vardagen och använda några av teknikområdets begrepp.
 • Tillämpa teknikens arbetssätt då du gör en konstruktion.

Genom att du:

 • Deltar i samtal och diskussioner.
 • Genom att göra de arbetsblad som tillhör arbetsområdet.
 • Genom att göra en egen konstruktion.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
 • Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller eller texter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
  Tk  E 6

Matriser

Tk
Öjersjö Brunn matris åk 1-3

Du har visat mig i ditt arbete att du har nått målet.
Mål
Mål
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: