Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beta kap 1: Tal och räkning

Skapad 2020-08-14 11:02 i Katarina Södra skola Stockholm Grundskolor
Taluppfattning och metoder åk 5.
Grundskola 5 Matematik
Vi repeterar, fördjupar och befäster våra kunskaper om addition, subtraktion, multiplikation och division.

Innehåll

Mål med arbetsområdet: 

 • Kunna metoder för addition, subtraktion, multiplikation och division. 
 • Känna till sambandet mellan tal i bråkform och i decimalform. 
 • Kunna tolka tallinjer med tal i decimalform. 
 • Kunna läsa och uttrycka tal i decimalform.

 

Vecka 

Arbetsområde 

Sidor 

Läxa 

35 

Addition och subtraktion. 

Multiplikation och division. 

 

 s. 6-12 (s. 6-15) 

 s. 13-19 (s. 16-23) 

Läxa 1 

36 

Mer om multiplikation och division. 

Bråkform och decimalform. 

 

 s. 21-28 (s. 25-36) 

 s. 30-35 (s. 38-42) 

Läxa 2 

37 

Mer och tal i decimalform. 

Äventyrsdagen. 

 

 s. 36-42 (s. 43-49) 

 s. 43-45 (s. 50-58) 

Läxa 3 

38 

Blandade uppgifter. 

Diagnos 1. 

 

 s. 48-50 (s. 59-60 

Läxa 4 

39 

Träna mera. 

Test 1. 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Positionssystemet för tal i decimalform.
  Ma  4-6
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma  E 6
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
  Ma  E 6
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
  Ma  C 6
 • Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
  Ma  C 6
 • Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
  Ma  C 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: