Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språkutveckling på Lyanutifrån Bornhomsmodellen ht 20

Skapad 2020-08-14 11:09 i Förskolan Logården Östhammar
Lek med språk och skriftspråk utifrån boken Före Bornholmsmodellen.
Förskola
Vi kommer arbeta extra med språksamlingar vid minst två tillfällen per vecka under hösten 2020.

Innehåll

Syfte

Syftet är att barnen ska få ett ökat intresse och en ökad medvetenhet om språket och dess möjligheter. Vi vill att barnen ska få en positiv bild av att högläsning, språklek och olika språkliga aktiviteter, det ska vara något roligt och något vi gör tillsammans. Ett övergripande mål är att nyfikenhet och lust väcks att lära mera eftersom en viktig förutsättning för senare läs och skrivinlärning är motivation.

Metod

Vi kommer att arbeta utifrån boken Före Bornholmsmodellen där man utgår ifrån sagoböcker och har språksamlingar där språklekar och rim och ramsor ingår. Sagorna kommer att läsas och vi kommer att föra samtal om böckerna med barnen (boksamtal). En del av böckerna kommer vi att arbeta mera med, med hjälp av flano, konkret material, dramatisering och/eller lek.

Vi kommer även att använda våra "bokpåsar" som innehåller färdigt material direkt anpassat till resp. kapitel i boken.

Vi kommer att göra språklekar, rim och ramsor, klappa stavelser, arbeta med sammansatta ord, bokstäver och hur de låter, sjunga sånger m.m som står beskrivet i materialet samt lägga till egna.

Vi kommer även att lägga fokus på att stärka barnens identitet och att ”se” alla barn i barngruppen genom att alla alltid får säga sitt namn eller hälsa på en figur och därmed känner delaktighet i varje samling.

Vi kommer att vara uppdelade i tre grupper utifrån barnens ålder. Det gör att grupperna kommer att innehålla max 8 barn vilket i sin tur underlättar samlingarna. Språksamlingar kommer att ske tre gånger i veckan för de större barnen och minst två gånger i veckan för de mindre barnen. Avdelningens pedagoger ansbarar för varsin grupp.

Varje språksamling är noga förberedd och material iordningsställt av ansvarig pedagog.

Utvärdering och uppföljning

Samlingar kommer att följas ut och utvärderas löpande via reflektionsprotokoll , diskussioner på avdelningsmöten och inlägg på Unikum för att på så sätt kunna utveckla och ev. ändra upplägget under resans gång.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: