Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa. Friluftsliv och utevistelse

Skapad 2020-08-14 11:16 i Knutsbo skola Ludvika
Friluftsliv och utevistelse
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa
Friluftsliv och utevistelse åk 1-3

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. 

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktotet i samband med fyskiska aktiviteter och hur man agerar i nössituationer.

 

Centralt innehåll

Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.

Lekar och rörelse i naturen- och utemiljö.

Allemansrättens grunder.

Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.

 

Metoder/arbetssätt

Du kan orientera i närmiljön enskilt eller med kamrat. 

Friluftsdagar, ex skridsko, skidåkning, skogsvandring, naturdag.


Du känner till de vanligaste symbolerna på kartan; start, mål, kontroll.


Du känner till allemansrätten.

 

Du kan leka och röra dig i natur och utemiljö.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Lekar och rörelse i natur- och utemiljö.
  Idh  1-3
 • Allemansrättens grunder.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: