Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nationella minoriteter

Skapad 2020-08-14 11:29 i Gylle skola Borlänge
Arbetsområde kring Sveriges nationella minoriteter.
Grundskola 5 Svenska Samhällskunskap
Under veckorna 19-23 arbetar vi med Sveriges fem nationella minoriteter. Vi kommer att få följa fem barn som representerar varje minoritetsgrupp i programmet "Andrea möter..." från UR.se Vad är en minoritetsgrupp? Vilka språk talar de olika grupperna? Vad kännetecknar dem? Vilka traditioner har de? Dessa frågor och många fler kommer vi att arbeta med under några veckor.

Innehåll

 

Konkreta mål:

Du ska kunna:

- berätta vilka de fem nationella minoritetsgrupperna är

- berätta vad som kännetecknar en minoritetsgrupp och vad måste de uppfylla för att få bli kallad en minoritetsgrupp

- veta vad en ursprungsbefolkning är

- känna till olika traditioner inom de olika minoritetsgrupperna

- kunna förklara begreppen minoritet och majoritet

 

 Bedömning

Jag kommer bedöma din förmåga att:

-söka och hantera information samt värdera källor

- redogöra för vad som kännetecknar en minoritetsgrupp och vad den måste uppfylla för att få bli kallad en minoritetsgrupp

-uttrycka och värdera olika ståndpunkter

- muntligt redovisa och berätta

Undervisning:

- titta på filmer

- söka information via nätet och värdera olika information

- läsa i läromedel

- gemensamma diskussioner

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Urfolket samerna och övriga nationella minoriteter i Sverige. De nationella minoriteternas rättigheter.
  Sh  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
 • Hur man jämför källor och prövar deras tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar det genom att undersöka hur sociala, mediala, rättsliga, ekonomiska och politiska strukturer i samhället är uppbyggda och fungerar och beskriver då enkla samband inom olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 6
 • I beskrivningarna kan eleven använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sh  E 6
 • Eleven kan undersöka elevnära samhällsfrågor ur något perspektiv och beskriver då enkla samband med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
  Sh  E 6
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka information om samhället och använder då olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Sh  E 6
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla resonemang om informationens användbarhet.
  Sv  E 6
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar, egna formuleringar och viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Eleven kan ge exempel på nationella minoritetsspråk, föra enkla resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt ge exempel på tydligt framträdande språkliga likheter och skill­ nader mellan svenskan och närliggande språk.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv Sh
Nationella minoriteter

>>Jag visar en grund..
>>Jag utvecklar...
>>Jag behärskar...
Reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
Samhällskunskap
Eleven kan redogöra för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter.
Eleven kan redogöra utvecklat för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter och använder begrepp.
Eleven kan redogöra väl utvecklat för de nationella minoriteterna och deras särställning och rättigheter och använder sig av begrepp, likheter och skillnader.
Reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.
Samhällskunskap
Eleven kan föra enkla resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Eleven kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och samhällen påverkas av och påverkar varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: