Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi: Tema Skogen åk 4

Skapad 2020-08-14 11:58 i V Bodarna skola Alingsås
Detta är den aktuella mallen som skolor utgår från när de gör sina pedagogiska planeringar.
Grundskola 4 – 6 Kemi Biologi
Hur ser skogen ut i din närmiljö? Vilka växter och djur lever där och hur ser sambandet mellan dem ut? Vad använder vi människor skogen till och vilka rättigheter och skyldigheter har vi när vi vistas i naturen?

Innehåll

Ämne: Biologi och kemi 

Arbetsområde: Livet i skogen och allemansrätten

Genom undervisning ska du utveckla kunskap om skogens djur och träd + några andra växter och deras samverkan samt deras betydelse för människan. Förhoppningsvis väcker undervisningen även nyfikenhet att veta mer om naturen.Vi ska också gå igenom vilka rättigheter och skyldigheter vi har när vi vistas i naturen.

Konkreta mål:

När du har arbetat med området ska du:

 • veta vad som menas med lövskog, barrskog och blandskog
 • känna till namnen på några träd, bär och svampar
 • veta varför lövträden fäller sina blad, men inte barrträden
 • veta varför löven ändrar färg
 • kunna ge exempel på hur olika frön sprids
 • kunna berätta hur löv och döda djur bryts ner
 • kunna ge exempel på näringskedjor i skogen
 • känna till några rovdjur och bytesdjur
 • kunna förklara varför en del fåglar flyttar
 • veta vad människan använder skogen till
 • kunna förklara vad som menas med allemansrätten
 • kunna skriva faktatexter om naturen

 

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att använda biologins begrepp för att beskriva och förklara samband i naturen genom att du kan:

 • ge exempel på samt beskriva skillnader mellan barrträd och lövträd (avdunstning/avdunsta)
 • förklara varför löven ändrar färg och faller på hösten (klorofyll)
 • beskriva hur svampar och träd samarbetar med varandra (symbios)
 • ge exempel på nedbrytning i skogen
 • rita och förklara en näringskedja i skogen (rovdjur, bytesdjur)
 • förklara varför några fåglar kallas för flyttfåglar
 • ge och förklara några exempel från allemansrätten
 • ge några exempel på hur människan förbrukar skogen
 • skriva faktatexter om ämnet

 

 

Undervisning:

Vi gör exkursioner med tillhörande uppgifter med dokumentation i den närliggande skogen.

Vi har diskussioner om våra iakttagelser i naturen.

Vi ser på filmer och läser faktatexter om ämnet.

Vi skriver egna faktatexter.

Vi diskuterar skogens betydelse för människor och djur.

Undervisningen kommer att integreras med ämnena svenska, bild, kemi och samhällskunskap.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Enkla fältstudier och experiment. Planering, utförande och utvärdering.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till kemi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Bi  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Bi  A 6
 • Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
  Bi  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
  Bi  A 6
 • Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
  Bi  A 6
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet.
  Ke  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: