Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt samspel

Skapad 2020-08-14 11:40 i Förskolan Furustugan Östhammar
Under Ht- 17 kommer vi bl.a att arbeta med hur man kan göra för att vara en bra kompis detta utifrån 10 små kompisböcker (Palm, Linda; Sollenberg, Lisa; Natur & Kultur).
Förskola
Det är viktigt att barnen mår bra och känner trygghet både individuellt och i grupp. Det ökar deras möjligheter att kunna fatta bra beslut, hantera problem och konflikter samt förstå konsekvenser av deras eget och andras handlande.

Innehåll

Innehåll

Bakgrund/syfte

Det känns bra att starta upp terminen med socialt samspel, för att få barnen trygga i barngruppen. Enligt Lpfö 18 har förskolan en viktig roll för att bidra till att grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att vara en tillgång i gruppen. 

Vårt arbete med socialt samspel syftar till att barnen ska bli trygga med sig själva och med varandra. Ge barnen strategier som de kan använda i det sociala samspelt.

Mål

Vårt mål är att ge barnen möjlighet att utveckla metoder för att på ett bra sätt kunna:
 • Lyssna på varandra och komma överens
 • Samarbeta
 • Vänta på sin tur
 • Visa känslor

Metod

Under veckorna 36 - 38 kommer Lejongruppen att göra aktiviteter utifrån materialet "Väpplarna", "socialt samspel".  Tex.  Rockringarna/Bikuporna, Fallskärmen, Flätan/Kanelbullen, BroBroBreja, Tingelingetåget. 

Vi kommer att använda Mamma Mu som en inspirerande kompis och hjälp-pedagog. Hon kommer med brev och vill vara med. 

Under våra Bornholmssamlingar på avdelningarna kommer vi att använda oss av UR, samt använda materialet "Kompisböckerna" och "Väpplarna".

Som avslutning på temat kommer barnen att göra en "kompissol", med tankar om hur man är en bra kompis.

Dokumentation

I stora lekrummet samt Unikum.           

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: