Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Åk 7 Lappteknik/Bucket hat

Skapad 2020-08-14 12:06 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Lappteknik för särskolan
Grundskola F – 9
Lappteknik är ett sätt där du med hjälp av många små lappar av tyg tillverkar ett större tyg. Av det färdiga stora tyget kan du sedan tillverka en produkt. Produkten som eleverna får sy är en Bucket hat, även kallad "Beppe hatt".

Innehåll

 

Syftet med att lära sig lappteknik.

Under terminen kommer du arbeta med arbetsområdet "Lappteknik".

Du kommer lära dig grunderna i tekniken och du ska sy en produkt av din lappteknik.

 

Förmågor att träna.

 • formge och framställa lappteknik i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp.

 

När vi är klara ska du kunna.

Inom arbetsområdet "Lappteknik" ska du få möjlighet att utveckla din förmåga

- att utveckla en idé, planera och formge en produkt i lappteknik.

- att med lapptekniken tillverka ett tyg som sen ska bli en produkt.

- att välja och arbeta med lämpliga redskap. 

- att arbeta efter skriftliga instruktioner och i vissa fall muntliga instruktioner.

- att kunna analysera och värdera resultatet av ditt arbete och din arbetsinsats skriftligt eller muntligt. 

Berätta vad och hur du gjort. Det som gått bra och det som kunde gått bättre. Hur ser det färdiga resultatet ut och varför. Har du varit noggrann? Har du ändrat om något blivit fel?

 

Det här ska vi göra.

Du kommer att få en genomgång om vad lappteknik är och hur man gör.

Du kommer att planera upp ditt arbete genom att skissa upp hur du vill ha din lappteknik och vilken produkt du ska göra av den.

Du kommer att framställa/göra/tillverka ett arbete i lappteknik som sen blir en produkt.

Du kommer att få arbeta efter en skriftlig instruktion med bilder som visar hur man gör.

Du kommer att träna på att använda slöjdens redskap och material som till exempel : nålar, saxar, strykjärn, flieseline, och symaskin

 

Så här får du visa att du lärt dig.

Under arbetets gång kommer vi att titta på hur du arbetar. Du har hela tiden möjligheten att visa att du lärt dig hur du ska göra, vad redskapen heter och vilka material du använder. Varför du syr med en viss söm eller varför du sprättar när det inte blev bra.

I slutet på varje lektion får du muntligt eller skriftligt kort berätta om lektionens arbete.

Efter avslutat arbete ska du visa en utvärdering med bild - antingen på papper eller digitalt - där ska du berätta om ditt arbete och använda så många "slöjd-ord" du bara ka

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Skisser, mönster, arbetsbeskrivningar såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas och följas.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  7-9

Matriser

Kunskapskrav slöjd åk 7-9, grundsärskolan

E
C
A
Formge & framställa
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med olika redskap, verktyg, och material.
Hantverkstekniker
Eleven kan också medverka i att använda olika hantverkstekniker.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan också använda olika hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Material & tekniker
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Dokumentationer
Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
Kvalitet, form & funktion
Utifrån undersökningar av slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven enkla resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Utifrån undersökningar av slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om samband mellan kvalitet, form och funktion.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: