Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte: mönster och tal vecka 34-38

Skapad 2020-08-14 12:35 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 Matematik
Hur fortsätter mönstret? Hur gör man en tabell? Vad betyder decimalerna? Vad betyder < och > i matematiken? Hur skrivs stora tal som med siffror?

Innehåll

Mönster och tal

Lektionsplan för åk 7 , ämne matematik

Rania Jadid, Helene C

KURSKOD TILL CLASSROOM: zfm5xas

 

SYFTE

 • Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
 • Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
 • Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
 • Föra och följa matematiska resonemang, och
 • Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.

MÅL

 • Förstå hur vårt talsystem är uppbyggt och förståelse för tallinjen både för heltal och decimaltal.
 • Förstå hur talföljder fungerar.
 • Kunna se mönster, göra tabeller och beräkna hur mönstret fortsätter.
 • Kunna lösa problem med metoderna vi jobbat med under området samt göra enkla beräkningar. 
 • Kunna visa sin tankegång och sina beräkningar.
 • Kunna använda sig av tecknen =, <, > på rätt sätt

MATERIAL SOM BEHÖVS

Penna, suddgummi, matematikbok (Formula 7), räknehäfte

AKTIVITET

Vi kommer ha gemensamma genomgångar, lösa exempel tillsammans, göra praktiska övningar, räkna i par/grupp och räkna enskilt. 

Planeringen har eleverna i Classroom, se koden längre upp.

 

BEDÖMNING

Aktivt deltagande på lektionerna kan ge del av bedömningsunderlag. 

Området avslutas med ett prov. 

 

Matriser

Ma
Matte: mönster och tal vecka 34-38

Metoder

Når ännu inte kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Mönster
Ta reda på hur ett mönster ökar och hur det kommer att fortsätta i kommande nära figurer genom att rita figurerna eller skriva enkla tabeller.
Ta reda på hur ett mönster ökar och hur det kommer att fortsätta i figurer genom att göra tabeller eller beräkningar.
Ta reda på hur ett mönster fortsätter med tabeller och beräkningar med enkla formler.
Talsystemet
Förstår grunderna för talsystemets uppbyggnad och kan vad positionerna i heter. Förstår att siffrornas placering avgör deras värde och hur det förändras om man byter ut dem.
Förstår talsystemets uppbyggnad och kan vad positionerna i heter. Förstår att siffrornas placering avgör deras värde och hur det förändras om man byter ut dem. Kan göra beräkningar och använda siffror beskrivna i text (ex viket tal är tre tiondelar större än 1,25).
Förstår talsystemets uppbyggnad och kan vad positionerna i heter. Förstår att siffrornas placering avgör deras värde och hur det förändras om man byter ut dem. Kan med säkerhet beräkningar och använda siffror beskrivna i text (ex viket tal är tre tiondelar större än 1,25). Kan göra beräkningar beskrivna med ord (ex diffrensen mellan två tal är 4,5. Ett av talen är 20. Vilket är det andra talet?) Kan med visst stöd förstå även andra talsystem.

Begrepp

Når ännu inte kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Begrepp inom området: mönster, ökar, minskar, jämn, udda, figurnummer, antal, tabell talföljd, positionssystemet, ental, hunderadelar, dubbelt, hälften, tal, siffra, tallinje, storleksordning, större än, mindre än, lika med, miljon, differens, summa, heltal, decimaltal
Visar förståelse för och kan i huvudsak använda begreppen.
Visar förståelse för och kan använda begreppen på ett bra sätt.
Har god förståelse för och använder begreppen korrekt i sina resonemang och förklaringar. Ser samband mellan dem.

Resonemang och kommunikation

Når ännu inte kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Förklara och visa
Kan med lite stöd resonera kring hur man löser uppgifter och visar sin tankegång och beräkningar på ett i huvudsak fungerande sätt.
Kan resonera kring hur man löser uppgifter och visar sin tankegång och beräkningar på ett fungerande sätt. Använder matematiska begrepp på ett bra sätt.
Resonerar och kommunicerar sina lösningar och beräkningar på ett tydligt och korrekt sätt, använder ett matematiskt språk, kan se samband och rimlighet.

Problemlösning

Når ännu inte kunskapskraven
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Lösa matematiska problem
Kan i huvudsak lösa bekanta enkla problem. Kan välja ut det relevanta ur en textuppgift.
Kan lösa enkla matematiska problem och välja ut det relevanta ur en textuppgift.
Kan lösa matematiska problem på ett väl fungerande, effektivt och korrekt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: