Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lejongruppen

Skapad 2020-08-14 12:59 i Förskolan Logården Östhammar
Förskola
5-års grupp för Grottan och Lyan.

Innehåll

SYFTE

Syftet med 5-års gruppen är att barnen ska bli trygga  och lära känna varandra ännu bättre inför starten i förskoleklass.

Antalet barn

Det blir 16 barn på Grottan/Lyan och 13 barn på Hyddan/Grodan.

NÄR OCH HUR?

Vi kommer att ses på onsdagar kl.9:30-11:00. En gång i månaden ses vi också på torsdagen då vi är tillsammans alla 5-åringar på Logården.

Vi kommer att vara ute så mycket som möjligt p.g.a. Covid-19.

När vi träffas första gången kommer barnen att få tala om vad de vill att vi ska göra. 

Vi kommer också att leka med bokstäver på olika sätt.

Det vi kommer att göra dokumenterar vi och lägger ut på Unikum. (Anslagstavlan i korridoren kan vi inte använda p.g.a. Covid-19)

Kopplingar till läroplanen

 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • i samverkan med förskollärare och lärare i förskoleklassen, skolan och fritidshemmet förbereda barnen och deras vårdnadshavare inför övergångar.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: