Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Trygghetsprojekt 20/21

Skapad 2020-08-14 13:17 i Vintrosa förskola Örebro
Nytt läsår, ny grupp, nya barn....Vi behöver jobba extra med att alla ska känna sig trygga hos oss i förskolan.
Förskola
Nytt läsår, ny grupp, nya barn, nya möjligheter! Vid starten av en ny termin och ett nytt läsår behöver vi arbeta extra mycket med att alla barn och pedagoger ska känna sig trygga hos oss i förskolan.

Innehåll

NULÄGE

På Rävlyan Röd/Blå startar vi höstterminen med att det finns 25 barn i gruppen. Av dessa är 7 nya på avdelningen.

 

BRAINSTORMING MED BARNEN

 

 

SYFTE

Syftet med ett trygghetsprojekt är att säkra att alla barn känner sig trygga tillsammans med varandra och pedagoger för att må bra och kunna utvecklas.

 

MÅL UR LÄROPLANEN

Se läroplansmål nedan.

 •  

METOD

Hur gör vi? Vilka lärprocesser/aktiviteter ska vi använda oss av för att utveckla barnens förmågor och skapa det klimat vi vill ha?

 

Trygghetskartläggning i september enligt mall.

Aktivitetsplan i oktober enligt mall för gruppen/avdelningen utifrån kartläggningen.

Utbildningen i förskolan genomsyras av tydliga rutiner i förskolans olika situationer. Det gör vi t ex med hjälp av vårt dagsschema med bildstöd. På det sättet blir vardagen bekant för barnen.

Vi delar upp gruppen i små grupper för att barnen lättare ska bli sedda och våga ta plats och för att vi ska kunna genomföra lärtillfällen under lugna former.

Vid konfliktsituationer finns vi med som medlare för att stötta och hjälpa barnen att hitta olika verktyg och strategier vid konfliktlösning.

Vi vuxna är nära barnen i alla situationer för att kunna vägleda och träna samspel. Vi strävar efter att skapa en god relation med alla barn genom den känslomässiga dialogen.

Vårt förhållningssätt bygger på att lyfta positiva handlingar som barnen gör mot varandra och genom att själva som pedagoger hålla en positiv dialog med både barn och vuxna.

 

DOKUMENTATION UNDER LÄRPROCESSEN

Vi dokumenterar aktiviteter och situationer i bild och skrift på Unikum.

Dokumentation sätts upp på väggarna i barnens höjd för att reflektera tillsammans med barnen.

Vi utvärderar vad vi har gjort kontinuerligt på planeringarna och vid reflektionstillfällen tillsammans med barnen. Detta blir utgångspunkt för hur vi ska gå vidare.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: