Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kartan, vegetation, väder och klimat . Ht 2020

Skapad 2020-08-14 13:09 i Tanumskolan 7-9 Tanum
Vi inleder med att arbeta med olika karttyper och namngeografi. Efter det skall vi studera varför det råder olika slags klimat i olika delar av världen. Vad är skillnaden mellan klimat och väder? Varför växer det olika saker beroende på var platsen ligger? Och klimatförändring, vad är det egentligen?
Grundskola 7 – 9 Geografi
Vi inleder med att arbeta med olika karttyper och namngeografi. Efter det skall vi studera varför det råder olika slags klimat i olika delar av världen. Vad är skillnaden mellan klimat och väder? Varför växer det olika saker beroende på var platsen ligger? Och klimatförändring, vad är det egentligen? Genom hela arbetsområdet kommer vi titta närmare på olika sårbara platser. Det avslutande arbetsområdet har temat "Handel och transport" och där kommer vi undersöka var varor produceras, hur de transporteras till oss samt orsaker och konsekvenser av detta.

Innehåll


Bedömning

Bedömningen kommer göras löpande i det arbete vi gör lektionstid, både skriftliga uppgifter och diskussionsuppgifter. Eleverna får även möjlighet att visa hur långt de nått i sin kunskapsutveckling i de förberedda bedömningsuppgifter vi kommer ha.

De förmågor vi främst övar på är analysförmåga, kommunikativ förmåga, begreppslig förmåga och procedurförmåga.

Undervisning – Genomförande och tidsplan

Undervisningen kommer innehålla genomgångar, arbetsuppgifter enskilt och i grupp, diskussioner i både helklass och mindre grupper samt film.

Vecka

v.34 Introduktion till ämnet geografi, vad är geografi? Genomgång av LPP. Kartkunskap, projektion, gradnät, skala samt namngeografi. Samarbete med ämnet idrott där temat är orientering. 

v.35. Fortsättning av föregående veckas planering. 

v.36. Liten bedömningsuppgift om kartkunskap och namngeografi. Vi börjar med temat "Väder, klimat och vegetation." Genomgångar, arbetsuppgifter och diskussioner. 

v. 37 Fortsättning av v. 36

v.38 Klimatförändringar, vad är egentligen det? Genomgångar, film och diskussionsuppgifter med efterföljande enskilda uppgifter. 

v.39 Fortsättning av v. 38. Sårbara platser och klimatförändringar. 

v.40 Repetition. Skriftlig bedömningsuppgift på temat väder, klimat och vegetation.

v.41-42 Tema "Produktion och handel". Var produceras våra varor, hur transporteras de till oss och och vad är orsakerna och konsekvenserna kring detta.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  Ge
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordens klimat- och vegetationszoner samt på vilka sätt klimatet påverkar människors levnadsvillkor.
  Ge  7-9
 • Klimatförändringar, olika förklaringar till dessa och vilka konsekvenser förändringarna kan få för människan, samhället och miljön i olika delar av världen.
  Ge  7-9
 • Var olika varor och tjänster produceras och konsumeras samt hur varor transporteras. Hur människors försörjning och handelsmönster har förändrats över tid.
  Ge  7-9
 • Namn och läge på världsdelarnas viktigare länder, vatten, öar, berg, öknar, regioner och orter.
  Ge  7-9
 • Kartan och dess uppbyggnad med gradnät, färger, symboler och olika skalor. Topografiska och olika tematiska kartor.
  Ge  7-9
 • Metoder för att samla in, bearbeta, värdera och presentera geografiska data, till exempel om klimat, hälsa och handel, med hjälp av kartor, geografiska informationssystem (GIS) och geografiska verktyg som finns tillgängliga på internet, till exempel satellitbilder.
  Ge  7-9
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  7-9
 • Sårbara platser och naturgivna risker och hot, till exempel översvämningar, torka och jordbävningar, och vilka konsekvenser det får för natur- och kulturlandskapet.
  Ge  7-9
 • På vilka sätt sårbara platser kan identifieras och hur individer, grupper och samhällen kan förebygga risker.
  Ge  7-9
 • Intressekonflikter om naturresurser, till exempel om tillgång till vatten och mark.
  Ge  7-9
 • Förnybara energitillgångar, till exempel sol- och vindenergi och alternativa drivmedel.
  Ge  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
  Ge  E 9
 • Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
  Ge  E 9
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
  Ge  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: