Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar framtid

Skapad 2020-08-14 13:47 i Varas Östra förskola Vara
Förskola
Att arbeta med hållbar framtid är viktigt då vi skapar goda förutsättningar för att barnen ska kunna tillägna sig värden, upplevelser och tankar om demokrati, allas lika värde, hur vi tar hand om vår natur och hur vi alla mår bra tillsammans!

Innehåll

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former och lägga grunden till ett växande intresse och ansvar hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. Både ett långsiktigt och globalt framtidsperspektiv ska synliggöras i utbildningen. (Lpfö18, s. 5)

Med hjälp av barnlitteratur kommer läsåret präglas av fantasi och rika lärtillfällen. Pedagogerna kommer följa barnens intressen och litteraturen hjälper till att öppna nya världar och skapa lekfulla sammanhang. Pedagogerna har gemensamt valt att vi kommer utgå från bokserien om Kurran av Lisa Moroni.

Att läsa för och med barnen skapar möjligheter att utveckla ett rikt språk och barnen kommer erbjudas många tillfällen att uttrycka sig på många olika sätt, genom berättande, olika estetiska uttrycksformer, musik, drama, ikt m.m. Vi kommer även fokusera på att stötta barn med annat modersmål genom att använda polyglutt för att kunna erbjuda högläsning på olika språk.

Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter. (Lpfö18, s.8)

Vi kommer ha ett gemensamt SKA-arbete för att följa de lärprocesser som sker och på så sätt systematiskt utvärdera vår verksamhet för att skapa kvalitet och meningsfullhet för barn och pedagoger.

 

Pedagogernas tankar om vad de olika dimensionerna av hållbarhet

kan innebära i förskolans kontext:

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
    Lpfö 18
  • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: