Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Orientering åk 1 HT20

Skapad 2020-08-14 13:27 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Vi startar med att under första lektionen ha en genomgång av målen och innehållet i arbetsområdet. Här diskuterar vi olika frågor som rör orientering och tittar tillbaka på de olika lekarna, övningarna och formerna av orientering som vi gått igenom föregående år. Kommande lektioner kommer sedan att handla om hur vi med hjälp av nya och gamla övningar samt lekar kan fördjupa och utveckla kunskaperna inom orientering. Vi arbetar mestadels uppe i Blackebergsparken men även i Judarskogen på orienteringsdagen.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3) Idrott och hälsa
Under det här arbetsområdet kommer eleverna att få börja bekanta sig med att använda kartor över skolgården. Vi går igenom begreppen och metoden tillsammans och provar att hitta till enkla kontroller på skolgården. Målet är att eleverna ska veta vad en karta är, hur den är fungerar och få prova att hitta med hjälp av kartan, på ett lustfyllt och stimulerande sätt. Arbetet med kartor i lågstadiet lägger grund för att eleverna senare ska kunna bygga på med mer avancerade kunskaper.

Innehåll

Orientering åk 1 HT20

Arbetsområdet börjar med att vi går igenom vad en karta är, hur den fungerar, viktiga begrepp och hur den används för att hitta platser. Eleverna kommer att arbeta i grupp för att känna sig trygga och fokus kommer att vara på grundläggande principer som rumsuppfattning och kartpassning. Detta kommer att ske på ett lekfullt sätt för att stimulera barnens sinnen och motivation.

 

Lektion 1: Introduktion av orientering - Vi berättar hur kartor är uppbyggda och eleverna får prova på att orientera sig på skolgården med hjälp av en karta.

Lektion 2: Vid behov fortsätter vi att öva kartpassning på skolgården. Annars arbetar vi med Pokémon-orientering.

Lektion 3: Vid behov fortsätta med Pokémon-orientering, annars arbetar vi med Kändisorientering. Arbetsområdet avslutas med en återkoppling där eleverna får berätta vad de lärt sig och varför kartor finns samt lite om hur man kan använda kartor till att orientera sig i olika miljöer. 

 

 

Centrala begrepp:

1.     Karta

2.     Karttecken

3.     Helikopterperspektiv

4.     Passa kartan

5.     Tumgrepp

6.     Stoppljus

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Att orientera sig i närmiljön och enkla kartors uppbyggnad. Begrepp som beskriver rumsuppfattning.
  Idh  1-3
 • Säkerhet och hänsynstagande i samband med lekar, spel och vid natur- och utevistelser.
  Idh  1-3

Matriser

Idh SO
Kunskapsmatris orientering

Första kunskapskravet/aspekten

Eleven kan genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö och ta hänsyn till säkerhet och visa respekt för varandra samt naturen.
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Säkerhet och hänsynstagande

Andra kunskapskravet/aspekten

Dessutom kan eleven använda sig av en enkel karta över skolgården genom att passa kartan och hitta till utmarkerade platser.
Otillräckliga kunskaper
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Orientering
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: