👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompistema - Solen läsåret 20/21

Skapad 2020-08-14 13:31 i Östervåla förskola Leklandia Heby
Förskola
Pedagogisk planering

Innehåll

Tema:

Kompistema

 

Bakgrund: 

Vårt kompistema kommer att vara fokusområden augusti - september. Vi har en ny barngrupp och ett nytt arbetslag i höst. Vi har valt att fokusera på ett kompistema för att vi ska lära känna varandra, barnen ska få en trygghet och en vi- känsla. 

Vt-21

Vi fortsätter att arbeta med vårt kompistema under januari månad. Vi är återigen fler nya pedagoger och barn på Solen, så vi behöver fokusera på våra rutiner för att skapa trygghet i både personalgruppen och barngruppen. 

21/5-21 Vi tar upp arbetet med Kompistemat igen nu i maj. Vi ser att flera barn behöver påminnas om hur man är en bra kompis.

 

Förväntat resultat:

Vårt förväntade resultat är att barnen ska känna sig trygga hos oss på Solen i vår nya barngrupp. Att barnen de känner att de har en plats i barngruppen och att det har skapats en gruppkänsla. Vi vill att barnen ska ha få en början till förståelse av vikten för hur man är en bra kompis och och vikten av att ta hänsyn till varandra. 

Vt-21

Det förväntade resultatet är fortfarande att barn och personal känner sig trygga med rutinerna på Solen. Vi vill se att baren visar hänsyn 

 

Utbildning/undervisning:

Vi kommer ha kompistema fortlöpande under hela hösten och våren och använda oss av materialet Tio små kompisböcker och de tillhörande handdockorna med Kanin och Igelkott. Vi har valt att dela upp barngruppen i mindre små grupper när vi gör aktiviteter. Vi kommer att läsa böckerna på olika lustfyllda sätt, sång och ramsor, lek och rörelse och skapande m,m. 

Uppgifter

 • Vecka 36-37

 • Vecka 38

 • Vecka 39

 • Vecka 40

 • v.41

 • Vecka 44 och framåt

 • v.22

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18