Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva dikter

Skapad 2020-08-14 13:51 i Ånestadsskolan Linköping
Arbete med dikter - läsa andras dikter och skriva egna.
Grundskola 1 – 3 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att starta år 3 med arbetsområdet skriva dikter. Du kommer att få läsa, skriva och lyssna på dikter. Vi avslutar detta område med att läsa klassens dikter för varandra.

Innehåll

Lärandemål:

- Du förstår vad en dikt är

- Du har läst och hört olika typer av dikter

- Du skriver egna dikter

Undervisning:

- Läsa olika typer av dikter

- Lyssna på olika dikter

- Skriva olika typer av dikter 

Bedömning:

Din förmåga att:

- Skriva olika typer av dikter

- Läsa en av dina dikter för klassen

- Förstå innehållet i dikter

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris - Skriva dikter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsa och förstå dikter
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Jag kan läsa olika dikter men har svårt att förstå vad de betyder. Jag kan läsa en dikt för en kompis.
Jag kan läsa olika dikter och förstå vad de flesta betyder. Jag kan läsa en dikt för en mindre grupp.
Jag kan läsa och förstå olika dikter. Jag kan läsa en dikt för en större grupp. Jag kan läsa med inlevelse och känsla.
Skriva dikter
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Jag kan med stöd skriva egna dikter med några av dikternas typiska drag. Jag kan rita en passande bild till min dikt.
Jag kan skriva egna dikter med flera av dikternas typiska drag. Jag kan rita en passande bild till min dikt.
Jag kan skriva egna dikter med dikternas typiska drag. Jag kan rita en passande bild till min dikt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: