Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fånga förmågan åk 3

Skapad 2020-08-14 13:53 i Ånestadsskolan Linköping
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
I årskurs 3 kommer vi att arbeta med läromedlet Fånga förmågan. I detta läromedel får du lära dig att samtala och presentera, skriva olika slags texter, läsa skönlitteratur och faktatexter samt söka och värdera information.

Innehåll

Undervisningens innehåll:

Samtala och presentera

Du kommer att få:

- Bekanta dig med olika strategier för att föra ett samtal.

- Öva dig i att presentera och tala inför en grupp.

Skriva olika slags texter

Du kommer att få:

- Lära dig om och öva på att skriva olika slags texter. Exempelvis berättande text, faktatext, beskrivande text med mera.

- Öva dig på att bearbeta din text så att innehållet lyfts fram så som du har tänkt. Du får öva på att ge respons på en kamrats text.

Läsa skönlitteratur och faktatexter

Du kommer att få:

- Läsa skönlitterära texter samt faktatexter 

- Öva på att använda lässtrategier före, under och efter läsningen för att öka förståelsen för texters innehåll. 

- Samtala och fundera kring innehållet i texterna du läst.

Informationssökning och källkritik

Du kommer att få:

- Prova olika källor för att söka information.

- Prata om strategier för kritisk textgranskning och faktavärdering. Exempelvis vem är avsändaren? Vilket är syftet? Varför skrevs texten? Hur är den skriven?

Bedömning:

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- Samtala och presentera med hjälp av genomgångna strategier.

- Läsa skönlitteratur samt faktatexter och använda strategier för att öka förståelsen för dess innehåll. 

- Skriva olika slags texter, bygga meningar, använda skiljetecken och hur du använder dig av respons för att utveckla dina texter.

- Använda dig av olika källor för informationsinhämtning och hur du värderar dessa utifrån ett källkritiskt perspektiv.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3
 • Informationssökning i böcker, tidskrifter och på webbplatser för barn samt via sökmotorer på internet.
  Sv  1-3
 • Källkritik, hur texters avsändare påverkar innehållet.
  Sv  1-3

Matriser

Sv SvA
Bedömningsmatris - Fånga Förmågan åk 3

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala och presentera
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan med hjälp av en pedagog föra ett samtal och hålla en presentation. Du använder någon av de genomgångna teknikerna för att samtala och presentera.
Du kan på egen hand föra ett samtal och hålla en presentation. Du använder någon av de genomgångna teknikerna för att samtala och presentera.
På egen hand kan du föra ett samtal och hålla en presentation. Du använder flera av de genomgångna teknikerna för att samtala och presentera.
Skriva berättande texter
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan skriva en enkel berättande text med hjälp av en pedagog. Du kan rita en passande bild till din text.
Du kan på egen hand skriva en enkel berättande text med inledning, händelseförlopp och avslutning. Du använder skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt. Du kan rita en passande bild till din text.
Du kan på egen hand skriva en berättande text med inledning, händelseförlopp och avslutning. Du använder skiljetecken på ett korrekt sätt. Du kan bearbeta din text efter respons och göra den bättre. Du kan rita en passande bild till din text.
Läsa skönlitteratur
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan med hjälp av en pedagog läsa skönlitterära texter och använda någon av de genomgångna lässtrategierna för att öka din förståelse.
Du kan på egen hand läsa skönlitterära texter med i huvudsak flyt och förståelse. Du använder några av de genomgångna lässtrategierna för att öka din förståelse.
Du kan på egen hand läsa skönlitterrära texter med flyt och förståelse. Du använder lämplig lässtrategi för att öka din förståelse.
Information och källkritik
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
Du kan med hjälp av en pedagog redogöra för några källor till informationsinhämtning och visa på några strategier för källkritik.
Du kan på egen hand redogöra för några källor till informationsinhämtning och visa på några strategier för källkritik.
Du kan på egen hand redogöra för några källor till informationsinhämtning. Du kan visa på flera strategier för källkritik och resonera kring varför källkritik behövs.
Läsa faktatexter
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan med hjälp av en pedagog läsa faktatexter och använda någon av de genomgångna strategierna för att öka din förståelse.
Du kan på egen hand läsa faktatexter med i huvudsak flyt och förståelse. Du använder några av de genomgångna strategierna för att öka din förståelse.
Du kan på egen hand läsa faktatexter med flyt och förståelse. Du använder lämplig strategi för att öka din förståelse.
Skriva olika slags texter
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan skriva olika slags texter med hjälp av en pedagog. Du rita en passande bild till din text.
Du kan på egen hand skriva olika slags texter utifrån dess typiska drag. Du använder skiljetecken på ett i huvudsak korrekt sätt. Du kan rita en passande bild till din text.
Du kan på egen hand skriva olika slags texter utifrån dess typiska drag. Du använder skiljetecken på ett korrekt sätt. Du kan bearbeta dina texter efter respons och göra den bättre. Du kan rita en passande bild till din text.
Textbearbetning och respons
 • Sv  1-3
 • Sv  1-3
 • Sv   3
 • Sv   3
Du kan med hjälp av en pedagog skriva meningar och sätta ut korrekt skiljetecken. Du kan stava några ord med dubbelteckning. Du kan med hjälp av en pedagog ge respons på en klasskamrats text.
Du kan på egen hand skriva meningar och i huvudsak sätta ut korrekt skiljetecken. Du kan stava ett flertal ord med dubbelteckning. Du kan på egen hand ge respons på en klasskamrats text.
Du kan på egen hand skriva meningar och sätta ut korrekt skiljetecken. Du kan stava ord med dubbelteckning. Du kan på egen hand ge respons på en klasskamrats text.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: