Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Personlig försäljning 1

Skapad 2020-08-14 14:00 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola
Personlig försäljning 1

Matriser

Personlig försäljning 1

Personlig försäljning 1

E
C
A
1 del 1
Kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik
Eleven beskriver översiktligt hur enkelt säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher.
Eleven beskriver utförligt hur enkelt säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat hur enkelt säljarbete planeras, organiseras och genomförs på ett säljinriktat sätt i olika branscher.
1 del 2
Kunskaper om ett kundrelaterat och målinriktat säljarbete inom handel med varor och tjänster samt kunskaper om kommunikationsteknik
Dessutom beskriver eleven översiktligt hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs.
Dessutom beskriver eleven utförligt hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs.
Dessutom beskriver eleven utförligt och nyanserat hur säljkommunikation och säljadministration planeras och genomförs.
2
Kunskaper om hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljnings- och servicesituationer
I beskrivningen redogör eleven översiktligt för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer
I beskrivningen redogör eleven utförligt för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer
I beskrivningen redogör eleven utförligt och nyanserat för hur attityder, värderingar och förhållningssätt påverkar försäljningssituationer
3
Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom service och försäljning samt förmåga att arbeta målinriktat och agera serviceinriktat
Eleven planerar, organiserar och utför i samråd med handledare enkla arbetsuppgifter inom personlig försäljning.
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enkla arbetsuppgifter inom personlig försäljning
Eleven planerar, organiserar och utför efter samråd med handledare enkla arbetsuppgifter inom personlig försäljning.
4
Förmåga att använda arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial.
I arbetet använder eleven med viss säkerhet vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial
I arbetet använder eleven med säkerhet vanligt förekommande arbetsmetoder, tekniker och arbetsmaterial
5
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området
Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser.
Eleven genomför arbetet utifrån givna instruktioner samt lagar och andra bestämmelser
6
Förmåga att använda olika tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt lösa problem
Under arbetets gång använder eleven med viss säkerhet tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, i samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet
Under arbetets gång använder eleven med viss säkerhet tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet
Under arbetets gång använder eleven med säkerhet tekniker och metoder för kalkylering och ekonomiska beräkningar samt löser, efter samråd med handledare, problem som uppkommer i arbetet
7
Förmåga att arbeta ergonomiskt riktigt, säkert och på ett miljömedvetet och resurssnålt sätt
Vidare arbetar eleven miljöanpassat och resurssnålt samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven i samråd med handledare.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat och resurssnålt samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
Vidare arbetar eleven miljöanpassat och resurssnålt samt ergonomiskt och på ett sätt som är säkert både för eleven själv och andra. Detta gör eleven efter samråd med handledare.
8
Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med enkla omdömen
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen
När arbetsuppgiften är utförd utvärderar eleven sitt arbete och resultat med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras
9 del 1
Förmåga att samverka med andra och kommunicera genom olika medier i olika sälj- och servicesituationer
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med viss säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk
Eleven samverkar med andra och kommunicerar med säkerhet på ett kundanpassat sätt och med korrekt fackspråk.
9 del 2
Förmåga att samverka med andra och kommunicera genom olika medier i olika sälj- och servicesituationer
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: