👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HAVHAV0 - Klippning Del 1

Skapad 2020-08-14 14:09 i Anders Ljungstedts gymnasium Linköping
Gymnasieskola Hantverk
Vi kommer arbeta med två olika klippteknikerna, hel form och ökad längd. Ni kommer att förutom klippning arbeta med schamponering och tillhörande styling, Skisser och reflektion av ert arbete.

Innehåll

Ni ska under veckorna 34-41 följa den planering som ligger i Classroom, vara med på genomgångar och använda lektionstid till att träna på de olika momenten för att sen avsluta med en examination v 41.

Syftet är att ni ska lära er mer om hantverkstekniken klippning.

Examination

Examinationen kommer att gå till så att ni visar upp båda klippsätten hel form och ökad längd på docka eller på egen modell.

Docka: Ni ska klippa helform och ökad längd, en strukturteckning av klippningen. Sen visar ni upp att ni kan genomföra en schamponering på en klasskamrat och avslutar med en reflektion

Modell. Ni ska klippa hel form och ökad längd, visa schamponering på din modell, samt göra en strukturteckning av klippningen och avslutar med en reflektion. 

Vid båda alternativen kommer vi titta på: 

Hantering av verktyg

Ansvarsfullt uppträdande 

Teknik

Arbetar under given tidsram

Analys och reflektion

Skissteknik

Uppgifter

 • Bedömning HAVHAV0 klippning Del 1

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Material, verktyg, maskiner och tekniker för att utföra enkla arbetsuppgifter. I samband med det behandlas materialberäkning och planering av tidsåtgång.
  Hav  -
 • Produkt- och materialkunskap i samband med planering och genomförande. Skissteknik, ritteknik och konstruktion.
  Hav  -
 • Fackspråk för att förstå och följa instruktioner.
  Hav  -
 • Utvärdering av arbetsprocess och resultat.
  Hav  -
 • Ansvarsfullt uppträdande i yrkesutövandet.
  Hav  -
 • Kunskapskrav
 • Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt och nyanserat sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.
  Hav  A
 • Eleven tolkar efter samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en genomarbetad planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. Efter samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån materialens egenskaper och den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar utförligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.
  Hav  C
 • Eleven tolkar i samråd med handledare arbetsuppgifter samt gör en enkel planering av sitt arbete. Eleven organiserar och genomför sitt arbete med viss säkerhet. I samråd med handledare väljer eleven material och arbetsmetoder utifrån den tänkta slutproduktens kvalitet och estetiska utformning. Eleven motiverar översiktligt sina val med hänsyn till ekonomi och miljö.
  Hav  E
 • I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade och nyanserade förslag på alternativa lösningar och gör med säkerhet komplexa beräkningar.
  Hav  A
 • I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av genomarbetade skisser och ritningar, ger välgrundade förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet beräkningar.
  Hav  C
 • I sitt arbete kommunicerar eleven kring idéer och estetisk utformning med hjälp av enkla skisser och ritningar, ger enkla förslag på alternativa lösningar och gör med viss säkerhet enkla beräkningar.
  Hav  E
 • Eleven använder med säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat som uppfyller höga krav på teknisk och estetisk kvalitet. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med mycket gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer, efter att ha övervägt alternativa lösningar. Eleven beskriver utförligt och nyanserat sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med nyanserade omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av, och alternativa tillvägagångssätt i, arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med säkerhet relevant fackspråk.
  Hav  A
 • Eleven använder med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som fungerar väl i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med gott handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven efter samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver utförligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller välgrundade förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevant fackspråk.
  Hav  C
 • Eleven använder i samråd med handledare och med viss säkerhet tekniker och metoder och uppnår resultat med en teknisk och estetisk kvalitet som går att använda i det avsedda sammanhanget. I arbetet hanterar eleven verktyg och maskiner med visst handlag. Under arbetet upptäcker och löser eleven i samråd med handledare eventuella problem som uppkommer. Eleven beskriver översiktligt sin arbetsprocess och sitt resultat samt värderar dessa med enkla omdömen. Beskrivningen innehåller enkla förslag på förbättringar av arbetsprocessen. I beskrivningen använder eleven med viss säkerhet relevanta facktermer.
  Hav  E
 • Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med nyanserade omdömen samt ger välgrundade och nyanserade förslag på förbättringar av arbetsmiljön och hur hon eller han själv kan bidra till dessa.
  Hav  A
 • Eleven använder efter samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder. Eleven utvärderar sin egen arbetsmiljö med enkla omdömen samt ger välgrundade förslag på förbättringar av arbetsmiljön.
  Hav  C
 • Eleven använder i samråd med handledare digitala tekniker. Dessutom hanterar och vårdar eleven på ett riktigt och säkert sätt material, verktyg och maskiner. Eleven arbetar på ett ergonomiskt riktigt sätt och använder skyddsutrustning och lämpliga arbetskläder.
  Hav  E
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hav  A
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hav  C
 • När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
  Hav  E

Matriser

Hav
Matris klippning HAVHAV0

E
C
A
1.Färdigheter i att utföra hantverkstekniker
Visar att du kan hålla i saxen och kammen med viss säkerhet. Slutresultatet är näst intill jämnt men kan innehålla vissa felaktigheter som inte har betydelse för slutresultatet. Vid schamponering ser du till att håret är genom sköljt och inga produkter finns kvar i håret. Vid schamponering väljer du produkter i samråd med din handledare och modell.
Visar att du kan hålla i saxen och kammen med viss säkerhet och når ett för ögat jämnt slutresultat,. slutresultatet t är jämnt men kan innehålla vissa felaktigheter som inte har betydelse för slutresultatet. Vid schamponering ser du till att håret är genom sköljt och inga produkter finns kvar i håret. Vid schamponering tar du eget initiativ och väljer dina produkter med viss säkerhet
Visar att du kan hålla i saxen och kammen med säkerhet och når ett för ögat jämnt slutresultat, men resultatet kan innehålla vissa felaktigheter som inte har någon betydelse för slutresultatet Vid schamponering ser du till att håret är genom sköljt och inga produkter finns kvar i håret. Vid schamponering väljer du produkter efter samråd med din modell och tar du eget initiativ
2. Förmåga att beräkna tidsåtgång
Du arbetar inom lektionstiden.
Du arbetar inom lektionstiden.
Du arbetar inom lektionstiden.
3 Färdigheter i att utföra skisstekniker
Du gör en enkel strukturteckning av din klippning.
Du gör en genomarbetad strukturteckning av din klippning.
Du gör en genomarbetad strukturteckning av din klippning.
6.Utvärdering av arbetsprocess och resultat
Du skriver en enkel reflektion av ditt arbete och ger enkla förslag på lösningar som kan förbättra ditt resultat.
Du skriver reflektion av ditt arbete och ger välgrundade förslag på lösningar som kan förbättra ditt resultat.
Du skriver en reflektion av ditt arbete och ger välgrundade och nyanserande förslag på lösningar som kan förbättra ditt resultat.
10, Färdigheter i att utföra service
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer samt motiverar översiktligt sitt agerande.
Eleven agerar kundorienterat i bekanta försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt sitt agerande.
Eleven agerar kundorienterat i nya försäljnings- eller servicesituationer, tar egna initiativ samt motiverar utförligt och nyanserat sitt agerande och ger förslag på alternativa tillvägagångssätt i agerandet.