👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eld och brand åk 9

Skapad 2020-08-14 14:39 i Tokarpsskolan Linköping
Vad som krävs för att något ska brinna och olika metoder att släcka en eld. Hur man minskar risken för att en brand ska uppstå. Hur man bör agera i brandsituationer. Olika typer av brandsläckare. Nya begrepp: antändningstemperatur, flampunkt
Grundskola 9 Kemi
Hur eld uppstår, förebyggs och släcks.

Innehåll

Ur centralt innehåll Lgr 11:

Kemin i vardagen i och samhället

Hur man hanterar kemikalier och brandfarliga ämnen på ett säkert sätt

 

Kemins metoder och arbetssätt

Systematiska undersökningar. Formuleringar av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

Sambandet mellan kemiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

 

 

 

Uppgifter

 • Eld och brand

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke

Matriser

Ke
Eld och brand åk 9

F-nivå
Ännu ej godtagbara kunskaper/ ej genomfört momentet
E-nivå
Godtagbara kunskaper
C-nivå
Goda kunskaper
Begrepp
Du har grundläggande kunskaper och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
Du har goda kunskaper i ämnet och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp.
Kemi i vardagen och samhället
Du har grundläggande kunskaper inom eld och brand och kan ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins modeller och teorier.
Du har goda kunskaper inom eld och brand och kan ge exempel på och beskriva dessa med god användning av kemins modeller och teorier samt kunna beskriva några tänkbara konsekvenser.
Systematiska undersökningar (laborationer)
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustningen på ett säkert sätt. Du kan dra enkla slutsatser.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Du kan dra utvecklade slutsatser.