Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konditori 1

Skapad 2020-08-14 14:33 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Bageri- och konditorikunskap
I den här kursen kommer du lära dig att tillverka traditionella, klassiska och trendiga bakverk från grunden.

Innehåll

Undervisningen i kursen konditori 1 ska syfta till att eleverna utvecklar förmåga att yrkesmässigt tillverka konditoriprodukter med moderna och traditionella hantverksmetoder. I undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmåga att följa recept, välja och hantera råvaror samt utveckla kunskaper om hur kvaliteten på olika råvaror påverkar slutprodukten. Undervisningen ska också leda till att eleverna utvecklar förmåga att skapa estetiskt tilltalande och smakrika slutprodukter.

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hygien, ergonomi, arbetsmiljö- och säkerhetsfrågor samt lagar och andra bestämmelser som gäller för yrkesområdet. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla färdigheter i att planera, organisera och utföra arbetet samt förmåga att bedöma arbetet och reflektera över hur arbetsprocessen påverkar resultatet. Undervisningen ska dessutom bidra till att eleverna utvecklar kreativitet samt problemlösnings- och initiativförmåga så att de lär sig att utföra sina uppgifter såväl individuellt som i samarbete med andra.

Genom att praktiskt tillämpa sina kunskaper ska eleverna ges möjlighet att pröva olika arbetsuppgifter som förekommer inom konditoriområdet.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Tillverkning av enklare konditoriprodukter med hänsyn till utseende och smak.
  Bag  -
 • Metoder, redskap, maskiner och annan utrustning som används vid tillverkning av konditoriprodukter.
  Bag  -
 • Hur man läser och använder recept.
  Bag  -
 • Råvaror och andra ingredienser som är lämpliga för ändamålet. Paketering och märkning av konditoriprodukter.
  Bag  -
 • Hygien och dagliga hygienrutiner.
  Bag  -
 • Ergonomi i det egna arbetet samt ergonomiska riskfaktorer.
  Bag  -
 • Arbetsmiljö och säkerhet samt de lagar och andra bestämmelser som gäller inom området, till exempel livsmedelslagen och EU-bestämmelser.
  Bag  -
 • Konditoriprodukters historia.
  Bag  -

Matriser

Bag
Konditori 1 (BAGKON01)

På väg mot.
Godtagbara kunskaper
I samråd, i viss mån metodiskt och hantverksmässigt. visst handlag och tillfredsställande kvalité.
Goda kunskaper
Efter samråd, gott handlag och tillfredsställande kvalité med nyanserade omdömen.
Mycket goda kunskaper
Efter samråd, mycket gott handlag med produkt av god kvalitet samt utvärderar nyanserat.
Planera
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter.
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av enklare konditoriprodukter.
Genomförandet/hantverksmässigt
Eleven genomför arbetet i viss mån metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med visst handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Eleven genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
genomför arbetet metodiskt och hantverksmässigt. I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
Hantverk och resultat
Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet.
Produkten är av god kvalitet.
Recept och kalkyler
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör översiktligt för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
Eleven följer med viss säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
Eleven följer med säkerhet recept och arbetsbeskrivningar. I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
Råvaror och emballage
Eleven hanterar i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Eleven hanterar efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Eleven hanterar efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt. När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Hygien och säkerhet
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt samt motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Utvärdera
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav
Eleven utvärderar arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Historia
Eleven beskriver översiktligt konditoriproduktens historiska utveckling.
Eleven beskriver konditoriproduktens historiska utveckling.
Eleven beskriver utförligt konditoriproduktens historiska utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: