Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Taluppfattning åk 7, kap 1 och 2

Skapad 2020-08-14 15:15 i Slättängsskolan Kristianstad
X-boken kap.1-2
Grundskola 7 Matematik
Här får du lära dig om tal och tals användning och enheter

Innehåll

Konkretisering

Eleverna ska efter avslutat arbetsområde ha utvecklat sin förmåga att

I kapitel 1 får du lära dig:

 • Hur vårt talsystem är uppbyggt

 • uttrycka storleken på tal i form av naturliga tal, negativa tal, tal i bråkform och tal i decimalform

 • samband mellan de olika sätten att uttrycka tal

 • utföra beräkningar med olika sorters tal

 • lösa matematiska problem genom att välja och använda lämpliga räknesätt

 • göra avrundningar

 • använda överslagsräkning

 • förklara och motivera lösningar utifrån dina kunskaper om begreppen i kapitlet

 • följande begrepp; Naturliga tal, jämna tal, udda tal, Negativa tal, bråkform, blandad form, decimalform, tallinje, positionssystemet, addition, subtraktion, multiplikation, division, utvecklad form, avrundning, närmevärde och överslagsräkning

 

I kapitel 2 får du lära dig:

 • egenskaper hos multiplikation och division

 • sambandet mellan multiplikation och division

 • utföra multiplikationer och divisioner med stora och små tal

 • uttrycka vikter och volymer med lämpliga enheter

 • göra rimliga bedömningar av vanliga sakers vikt och volym

 • lösa matematiska problem med hjälpa av dina kunskaper om multiplikation, division och enheter

Undervisning/arbetssätt

För att eleven ska få utveckla sina förmågor inom detta område kommer vi att ha gemensamma genomgångar, praktiska övningar, diskussioner samt enskilt arbete. Vi kopplar på ett naturligt sätt det matematiska kunnandet till vardagliga situationer enligt Lgr 11. Vi kommer att avsluta området med ett skriftligt prov.

Veckoplanering

Bedömning

Bedömning sker kontinuerligt och en samlad bedömning sker efter provet.

De förmågor som bedöms på detta avsnitt är

Begreppsförmåga; Kunskap om matematiska begrepp, Beskriva och föra resonemang om begrepp

Procedurförmåga; Aritmetik

Resonemangsförmåga; Föra och följa resonemang

Kommunikationsförmåga; Redogöra och samtala om tillvägagångssätt, Matematiskt språk

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Reella tal och deras egenskaper samt deras användning i vardagliga och matematiska situationer.
  Ma  7-9
 • Talsystemets utveckling från naturliga tal till reella tal. Metoder för beräkningar som använts i olika historiska och kulturella sammanhang.
  Ma  7-9
 • Centrala metoder för beräkningar med tal i bråk- och decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digital teknik. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga och matematiska situationer och inom andra ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: