Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Automata

Skapad 2020-08-14 14:46 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Grundskola 7 – 9 Slöjd
En Automata är en enkel trämaskin där du vevar på en vev och med hjälp av en axel med olika kammar åstadkommer en funktion.

Innehåll

Du ska tänka ut ett tema till din Automata och uttrycka detta med hjälp av färg, form, symboler och olika material.
Det skall vara minst en funktion (en rörelse) men du får givetvis göra fler Viktigt är också att du inte bara fokuserar på den mekaniska delen utan lägger ner tid och tanke på utseendet. Det ska vara genomtänkt och snyggt
gjort.

 

 

 

 

 

Exempel på automata

https://www.youtube.com/watch?v=LisFKxJ0ufI

Steg för steg.

https://www.youtube.com/watch?v=0jHtjtLXdaM

 

Syfte:

Att öva dig på att göra en konstruktion som rör sig på minst ett sätt. Att jobba självständigt och kunna kombinera färg, form, material och rörelse för att  skapa uttrycksfulla föremål

 

Genomförande: 

 • Sök idéer genom bilder och filmer.
 • Rita en skalenlig ritning.
 • Tänka ut en konstruktion på dom rörliga delarna
 • Tillverka din automata.
 •  

Bedömning:

 • Hur du arbetar utifrån instruktioner och egna initiativ.

  Hur du testar olika sätt och lösningar för att nå önskat resultat med ditt slöjdarbete Hur du själv finner nästa steg och vilka strategier du har för att du skall komma vidare i ditt arbete.

  Hur du hanterar material, verktyg, maskiner och redskap.

  Hur du utvärderar resultatet av ditt arbete och din arbetsprocess med hjälp av ”slöjdord”.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: