Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik. Pianospel åk 4-5

Skapad 2020-08-14 14:45 i Brotorpsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 – 5 Musik
Eleverna får lära sig att hitta pianots toner och deras namn för att sedan spela en enkel och till viss del svår melodi på pianot. Vi lär oss hur ett ackord är uppbyggt. G+3+4 (moll) och G+4+3 (dur) Eleverna får sedan öva på att kompa låten 4-ackordslåtar med olika svåra pianokomp. Eleverna kommer få kompa när jag tillsammans med klassen sjunger någon av de låtar som finns att välja på.

Innehåll

Lektion 1: 

Gissa instrument

Piano: Repetition av tonernas plats, ackordsuppbyggnad. gissa dur och moll. Kryssa i ackorden. gå igenom olika kompstilar. Öva och kryssa i individuell checklista. 

dela ut önskelåt

Lektion 2: 

Musikgenrer

Gissa ackordet, fortsätta spela 4 chord songs med olika svåra kompstilar. Lägg till en melodin!

Önskelåt

Lektion 3:

Musikgenrer

Eleverna får transportera låtens ackord och sen öva på de nya ackorden. Detta sker i par om två i en stencil.

Öva!

Önskelåt! 

Lektion 4:

Musikgenrer

Öva! lägg till melodi med en kompis. 

Önskelåt

  Lektion 5: UPPSPEL 

 

Tonernas plats på pianot:

    

Bildresultat för piano notes

 

Checklista för ackordsspel på piano:

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad03779_ad_stockholm_se/EYON5bfEe0VErMZDNwjkX6wBnksf83cZN8zkdU4HUov27Q?e=TGEMg4

 

Ackordsmall som ska fyllas i av elever:

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:i:/g/personal/af10700_ad_stockholm_se/Ea9cdvg3_BdOqfxzp1f4ENgBc693ygR7l-7ofLHcvfnczA?e=Sik9Qg

 

Tonnamn, mall som eleverna ska fylla i under lektionen:

https://elevstockholm-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/ad03779_ad_stockholm_se/EZLB6wKrqFNOrQITinmtIOMBc8U_I9A1GDQuKT4Vhn33OQ?e=tlzavR

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan även spela delar av en enkel anpassad melodi-, bas- och slagverksstämma samt bidra till ackompanjemang på ett ackordinstrument med några ackord.
  Mu  E 6
 • Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i viss mån med timing.
  Mu  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: