Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP: Att skriva en berättelse

Skapad 2011-12-16 13:47 i Getingeskolan Halmstad
Eleverna får kunskap om olika berättartekniker för utveckla sin förmåga att skriva skönlitterära texter samt språkriktighet.
Grundskola 6 – 9 Svenska
...

Innehåll

Förankring i läroplanens övergripande mål och riktlinjer samt kursplanens syfte

Kopplingar till läroplan

 • Gr lgr11
  Skolan ska ansvara för att varje elev efter genomgången grundskola kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
 • Sv
  Syfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 • Sv
  Syfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 • Sv
  Syfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 • Sv
  Syfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och

 • Genomgång och övningsuppgifter kring person- och miljöbeskrivning samt hur man skriver dialog och väver in instruktioner i texten.
 • Övningsuppgifter.
 • Läsning av valfri skönlitterär bok med tillhörande uppgifter kopplade till person- och miljöbeskrivning.
 • Hur man skriver skönlitterär text, t ex ordval, tänka på vem läsaren är (syfte och mottagare) osv.
 • Skrivande av valfri berättelse.
 • Responsgrupper som diskuterar person- och miljöbeskrivning samt dialog.

Kopplingar till läroplan

 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
 • Sv  7-9
  Läsa och skriva Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
 • Sv  7-9
  Berättande texter och sakprosatexter Språkliga drag, uppbyggnad och berättarperspektiv i skönlitteratur för ungdomar och vuxna. Parallellhandling, tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar, inre och yttre dialoger.

Bedömning

 • Bedömning av skrivprocess och färdig berättelse.
 • Bedömning av person- miljöbeskrivning samt dialog.
 • Bedömning av hur väl berättelsen är anpassad till den skönlitterära genren.
 • Bedömning av språkriktighet
 • Bedömning av responsgrupper

Kopplingar till läroplan

 • Sv  E 9
  Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 • Sv  E 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  E 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
 • Sv  C 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  C 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
 • Sv  A 9
  Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 • Sv  A 9
  De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.

Konkretisering av mål

Utveckla förmågan:

 • Att kunna skriva personbeskrivning.
 • Att kunna skriva miljöbeskrivning.
 • Att kunna skriva dialog.
 • Att kunna skriva med utgångspunkt i givna instruktioner kring innehåll.
 • Att skriva utifrån den skönlitterära genren.
 • Att aktivt ge och ta emot respons.

Dokumentation

 • Elevernas berättelser dokumenteras.
 • Elevernas utvärdering av arbetsområdet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: