Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala verktyg

Skapad 2020-08-14 14:47 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
Arbetet med digitala verktyg handlar om den kommunikation som uppstår mellan pedagoger och barn i användandet av digitala verktyg. Med digitala verktyg menas datorer, lärplatta, kamera och alla former av teknik som används för att kommunicera någonting.

Innehåll

Mål

 

Barnen på bläckfisken kommer att få möta ett varierat utbud av digitala resurser. Denna termin är vårt mål att alla ska få prova sig fram.

Metod - Genomförande

Varje barn ges möjlighet att prova och lära grunderna tillsammans med varandra och oss pedagoger. Barnen kommer att få testa ipad, qr-koder, appel-tv. Böcker kommer att inte bara läsas utan även lyssnas samt upplevas på polyglutt. polyglutt gör det också möjligt för oss pedagoger att spela upp böckerna på olika språk.

DOKUMENTATION 

Dokumentationen synliggörs via Unikum för att delge föräldrar vad vi gjort och till den enskildes lärlogg. Vi, pedagoger, använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vi kommer att ha dokumentation uppe i bildform för barnen på deras nivå på våra "processväggar." Detta för att det är viktigt att dokumentationen blir något levande för barnen. Barnen kan tillsammans då reflektera över sina bilder.

 

UTVÄRDERING - UPPFÖLJNING

Kontinuerlig utvärdering genom analys av dokumentation och samtal. Vi använder vår avdelningsplanering till att reflektera och utvärdera våra dokumentationer så vi kan se över hela processen och se hur vi kan gå vidare för att utmana barnen. men det är även viktigt att vi dokumenterar och lyssnar in barnens tankar och reflektioner.

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, dokumentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg,
  Lpfö 18
 • respektera varje barns rätt att uttrycka sina åsikter med olika uttrycksformer samt säkerställa att barnens uppfattningar och åsikter tas tillvara och kommer till uttryck i utbildningen,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: