Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högläsning med samtal

Skapad 2020-08-14 15:10 i 224561 Förskolan Svängen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Barnen ska få möjlighet att upptäcka böcker och berättelser i smågrupper genom fördjupad högläsning, samtal och reflektion tillsammans

Innehåll

 

Undervisningsplan Högläsning

 

 

 Vi ska genomföra boksamtal, ledda av en pedagog.

Syftet är att främja barnens språkutveckling. Barnen ska lära sig nya ord, synonymer och uttryck för att få ett rikare språk. Vi vill få barnen att byta perspektiv och förstå personerna i boken olika utgångspunkter. Det kan också vara att det finns ett etiskt dilemma som vi diskuterar.

Vi samlas och lyssnar på bok i mindre grupper om ungefär 5-6 barn.

 

Vi läser samma bok flera gånger. Vi dokumenterar vad barnen säger utifrån frågor som är kopplade till personerna i boken där barnen kan utgå från sig själva. Vi diskuterar bokens innehåll och bilder utifrån öppna frågor.

 

Exempel på frågor:

 Hur känner sig X när det händer så? Har du upplevt det någon gång? Vad hade du gjort i samma situation?

 Vad i boken tyckte du om? Vad tyckte du var tråkigt i boken?

 

Alla barn på Giren&Kurvan ska delta i de här aktiviteterna under läsåret 2020-2021.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
  • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: