👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barbafamiljen

Skapad 2020-08-14 15:23 i Förskolan Diamanten Östhammar
Förskola

Innehåll

Vi kommer att ha temat Barbafamiljen under detta läsår på avdelningen Gungan Blå.

Barbapapa och Barbamama står för trygghet och är de som kommer vara med och starta hela temat.

Barbaskön har ett stort intresse för konst och skapande.

Barbalala har ett stort intresse för musik, rörelse och dans.

Barbazoo har ett stort intresse för djur och naturvetenskap.

Barbabok har ett stort intresse för böcker och språk.

Barbaflink har ett stort intresse av matematik och teknik.

Barbastark har ett stort intresse för sport och lek.

Barbafin har ett stort intresse för hälsa.

 

Vi kommer att starta att introducera Barbapapa och Barbamama för barnen. Därefter kommer vi introducera ett Barbabarn i taget. Varje gång vi gör en aktivitet som hör till en av barbabarnen så kommer vi ta med hen. T.ex. när vi skapar följer Barabaskön med, när vi går ut i skogen följer Barbazoo med etc.

 

Aktiviteter:

 • Skapa med hjälp av olika material.
 • Spela och skapa egna instrument.
 • Gå på utflykt i skog och mark och upptäcka.
 • Läsa böcker och sjunga sånger.
 • Visa på och prata om färger, former, antal m.m.
 • Leka regelstyrda lekar anpassat till åldrarna.
 • Testa på olika sporter.

Vi pedagoger kommer tillsammans med barnen arbeta med temat kontinuerligt. Vi vill göra barnen så delaktiga som det bara går i allt vi gör.

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18