Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva texter

Skapad 2020-08-14 15:17 i Västra skolan Hudiksvall
Vi tränar på att skriva olika texter.
Grundskola 6 Svenska
Vi ska träna på att skriva olika texter, som tex. berättande text, beskrivande text, argumenterande text och instruktion.

Innehåll

Mål – Syfte

Undervisningen i ämnet svenska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i och om svenska språket. Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk, så att de får tilltro till sin egen språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Det innebär att eleverna genom undervisningen ska ges möjlighet att utveckla språket för att tänka, kommunicera och lära.

Mål 

Du ska efter läsårets slut känna dig trygg med hur du ska skriva olika texter, vilket specifikt innehåll varje texttyp har.

Du ska kunna ge respons på texter och använda dig av andras respons för att förbättra dina texter.

Dina texter är riktiga vad gäller meningsbyggnad, stavning och andra skrivregler.

Bedömning

Hur väl du visar din förmåga:

- Att följa instruktioner.

- Att skriva texter med begripligt innehåll och att texten följer strukturen för den aktuella texttypen. 

- Att skriva med riktig meningsbyggnad och grammatik.

- Att variera språket.

- Att använda skriv- och stavningsregler.

- Att beskriva handling, miljö och karaktärer.

- Att ge och ta respons och förbättra din text

 

Undervisning 

Under läsåret ska du träna på att skriva olika texter som t.e.x. berättande text, förklarande text, argumenterande text och instruktioner.

Vi kommer arbeta utifrån varje texttyps uppbyggnad och träna på vad texten ska innehålla.

Vi kommer att ha genomgångar om vad som är typiskt för de olika texterna och vad man ska tänka på när man skriver texterna. 

Därefter har vi övningar på texttypens olika delar innan vi skriver en hel text.

Vi arbetar med stavning och skrivregler parallellt med textarbetet.

Du kommer att arbeta både enskilt och i par.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6

Matriser

Sv
Svenska Kunskapskraven för åk 6

E
C
A
Elevens förmåga att skriva texter med tydligt innehåll, att skriva texter med fungerande struktur och förmåga att variera språket.
Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Eleven kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation.
Elevens förmåga att använda skrivregler och att stava
Eleven kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
Eleven kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med relativt god säkerhet.
Eleven kan använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med god säkerhet.
Elevens förmåga att skriva berättande texter med handling och med gestaltande beskrivningar
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och utvecklad handling.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och välutvecklad handling.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: