Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tekniska system

Skapad 2020-08-14 15:18 i Malmslättsskolan Tokarp Linköping
Grundskola F Teknik
Du ska lära dig hur tekniska system fungerar och exempel på tekniska system. Du ska även lära dig hur de utvecklas och eventuella problem.

Innehåll

Jag kommer att undervisa om;

1. Komponenter, 2.delsystem, 3.tekniskt system, 4.infrastruktur, 5.infrasystem, 6.Göta kanal, 7.elnätet, 8.järnvägsnätet, 9.utveckling, 10.kollaps,

 

Frågor som är viktiga:

Hur förändras tekniska system?

Varför förändras tekniska system?

Vilka risker finns med tekniska system?

 

     Vad ska bedömas:

Din förmåga att undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med användning av ämnesspecifika begrepp att du kan beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.

Att du kan föra resonemang om hur några föremål och tekniska system i samhället förändras över tid och visar då på drivkrafter för teknikutvecklingen. Att du kan för underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ samhälle och miljö.

 

Aktiviteter

s 122-131 Diskussioner, genomgångar, prov inlämning/redovisning av en uppgift.

Frågor att träna på: Du bör förstå syftet. Det är övergripande för alla frågor.

Teknikboken sid 130. Fråga 1, 2, 3, 5, 9, Kontrollera att du kan de tekniska förmågorna sid 131 fråga 1-3. Frågor minns du 1, 2 och förstår du 1, 2.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö, och
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Hur komponenter och delsystem samverkar i ett större system, till exempel vid produktion och distribution av elektricitet.
  Tk  7-9
 • Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni.
  Tk  7-9
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Internet och andra globala tekniska system. Systemens fördelar, risker och begränsningar.
  Tk  7-9
 • Återvinning och återanvändning av material i olika tillverkningsprocesser. Samspel mellan människa och teknik samt människans möjligheter att skapa tekniska lösningar som bidrar till hållbar utveckling.
  Tk  7-9
 • Konsekvenser av teknikval utifrån ekologiska, ekonomiska, etiska och sociala aspekter, till exempel i fråga om utveckling och användning av biobränslen och krigsmateriel.
  Tk  7-9
 • Hur kulturella föreställningar om teknik påverkar kvinnors och mäns yrkesval och teknikanvändning.
  Tk  7-9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: