Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

matematik

Skapad 2020-08-14 15:40 i Snäckbacken Förskola Dibber Sverige AB
Förskola
vi på bläckfisken kommer att arbeta med matematik denna termin och framförallt de olika geometriska formerna.

Innehåll

Undervisningsplanering 

vad ska vi göra?

Arbeta på ett lekfullt vis med matematik. Fokus kommer att ligga på de geografiska formerna denna termin. Därför kommer vi bland annat att gå på formjakt i närområdet. här letar vi cirklar, fyrkanter och trianglar. Detta följs sedan upp i reflektion med barnen.  Vi kommer att använda beebotten och programmera hur den ska gå.

 

syfte?

 

Öka barnens förståelse och intresse kring matematik i vardagen

 

 

vem?

Alla barnen på bläckfisken ska erbjudas detta kontinuerligt denna termin i mindre grupper samt större

mätbara mål

- minst en gång i veckan räknar vi på olika språk i samlingen.

- fem gånger per termin går vi på formjakt i vår närmiljö. där letar vi efter geometriska former.

- minst 3gånger per termin ska barnen få utforska beebotten

- minst 3 gånger per termin har vi samling där vi reflekterar kring de geometriska formerna.

- byggmaterial ska finnas tillgängligt dagligen

Kopplingar till läroplanen

  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
    Lpfö 18
  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
    Lpfö 18
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: