Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation och programmering

Skapad 2020-08-14 15:25 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 6 Teknik
Hur kommunicerade vi med varandra innan telefonerna och datorernas tid? Kunde man det om man inte träffades IRL? Från kilskrift till dagens teknik där det mesta är programmet ska detta område handla om.

Innehåll

Det här ska du utveckla 

Du ska utveckla din förmåga att

 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer
 • värdera konsekvenser av olika teknikval för individ, samhälle och miljö
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid

 

Det här ska du arbeta med

 

 • Några av datorns delar och deras funktioner, till exempel processor och arbetsminne. 
 • Att styra egna konstruktioner eller andra föremål med programmering.
 • Konsekvenser av teknikval, till exempel för- och nackdelar med olika former av kommunikation
 • Hur tekniska system har förändrats över tid och några orsaker till detta.
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning.

 

Du ska visa kunskaper om 

 • hur vi kommunicerade på avstånd förr, optiskt och auditivt
 • första skriftspråken
 • telegraf, grammofon
 • telefon, tv
 • datorer
 • grunderna i programmering genom att programmera i Scratch

Så här kommer vi att arbeta

 • Arbeta med olika sätt att kommunicera, både förr och nu. 
 • Arbeta med programmering
 • Genomgångar
 • Faktatexter
 • Diskussioner
 • Olika uppgifter
 • Titta på filmer
 • Genomföra teknikutvecklings- och konstruktionsarbete
 • Eget arbete

 

Bedömning

Bedömning sker löpande, vilket betyder att jag hela tiden letar efter bra saker som du visar att du kan.
Det kan t.ex. vara i gruppdiskussioner, samtal med lärare och uppgifter på lektionerna.

Det kommer också att vara några tydligare bedömningstillfällen som är:

 • inlämning av programmeringsuppgift
 • inlämning av PowerPoint

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: