Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska åk 1

Skapad 2020-08-14 15:27 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 3 Engelska
Genom sånger, ramsor, lekar, filmer och dramatiseringar övar vi på att kommunicera och göra oss göra oss förstådda på en nytt språk.

Innehåll

Lektionsinnehåll:

Under vårterminen har vi engelska en gång/vecka. 

Vi kommer att arbeta med delar av digitala läromedel som heter Learn English samt Champ. Vi kommer även att utgå från UR:s serie Pick a colour för att lyssna och förstå engelska. För att sjunga och ramsa tillsammans använder vi oss mycket av digitala resursen Super simple. 

En lektion består oftast av ett tema, till exempel fruits, sports, clothes, food, feelings osv. Vi startar oftast med några gemensamma sånger sedan ett videoklipp för att belysa temat för lektionen. Sedan övar vi på ord som hör till temat och gör en övning som sätter dem i ett sammanhang. Detta kan ske i helklass, i smågrupper eller i par. Vi avslutar oftast lektionen med en lek som övar kommunikation och som syftar till att alla ska våga prata och uttrycka sig. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: