Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Covers Söndrumsskolan

Skapad 2020-08-14 16:32 i Söndrumsskolan Halmstad
Kort ensemblespelsuppgift
Grundskola 7 – 9 Musik
Du kommer under fyra veckor att i en grupp (ensemble) välja en låt och spela tillsammans.

Innehåll

Under arbetets gång ska du utveckla följande fömågor: 

 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer, 
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer 

 

Centralt innehåll: 

 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform med genretypiska musikaliska uttryck. 
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster i olika genrer. 
 • Rytmisk och melodisk improvisation till trumkomp, ackordföljder eller melodislingor med röst och instrument.
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers, refräng och ackord som byggstenar för att musicera och komponera musik i olika genrer och med varierande instrumentation.
 • Musiksymboler och notsystem, noter, tabulatur, ackordbeteckningar och grafisk notation.
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för spel i olika ton- och taktarter.
 • Instrument och deras funktion i olika genrer och sammanhang, till exempel i en symfoniorkester eller i ett rockband. 

 

Viktiga begrepp: 

Tempo 

Formdelar 

Intro 

Outro 

Dynamik 

Arrangemang 

 

Så här kommer vi arbeta: 

Läraren delar in klassen i grupper. 

Grupperna väljer gemensamt ut en låt och fördelar instrument inom gruppen.  

Grupperna övar in en eller flera delar av låten (till exempel refräng) och gör ett intro och outro. 

Låten spelas upp för de andra i klassen. 

 

Bedömning: 

Du kommer att bli bedömd på följande punkter: 

 • Hur väl du spelar eller sjunger när det gäller tajming, teknik och karaktär. 
 • Hur väl du anpassar din stämma till helheten och spelar med musikaliskt uttryck.
 • Hur du deltar i gruppen och bidrar till det musikaliska slutresultatet.
 • Hur väl du utvärderar gruppens arbete och din roll i det.

Bedömningen av processen sker formativt och slutredovisningen dokumenteras. Även dina reflektioner i loggboken tas med i bedömningen 

 

Kopplade kunskapskrav (för E): 

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt.  

Eleven kan även spela enkla melodier, bas- och slagverksstämmor med viss tajming samt ackompanjera på ett ackordinstrument och byter då ackord med visst flyt. 

Dessutom sjunger eller spelar eleven på något instrument i någon genre med delvis fungerande teknik och i viss mån passande karaktär. 

Eleven kan då bidra till att bearbeta och tolka musiken till ett musikaliskt uttryck. 

Eleven kan, utifrån egna musikaliska idéer, bidra till att skapa musik genom att med hjälp av röst, instrument eller digitala verktyg pröva hur olika kombinationer av musikaliska byggstenar kan forma kompositioner som har en i huvudsak fungerande form. 

Eleven kan även ge enkla omdömen om eget och andras musicerande och bidra med förslag som kan leda till att det musikaliska arbetet utvecklas. 

 

Utvärdering 

Utvärdering kommer ske de sista 5 minuterna varje lektion då ni kort skriver kring vad ni gjort idag, hur det gått och om ni behöver hjälp med något nästa gång.

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: