Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mitt i Prick Matematik

Skapad 2020-08-14 19:23 i Everöds skola Kristianstad
Under vårterminen arbetar vi i vår mattebok som heter Mitt i Prick Matematik. Genom laborativt arbete, samtal, arbete i boken och aktiviteter utvecklar vi tillsammans ett intresse för matematik.
Grundskola F Matematik
I förskoleklass arbetar i matematikboken "Mitt i Prick Matematik".

Innehåll

Syfte:

Att väcka nyfikenhet och förståelse för olika delar inom matematiken.

Upptäcka hur man har användning för matematiken i sin vardag.

Få kunskap om att matematik är mer än siffror och tal.

Känna till några matematiska begrepp.

 

Arbetssätt:

Vi arbetar i helklass, halvklass, par samt enskilt.

Vi arbetar med matematik minst två lektioner per vecka. Den första lektionen arbetar vi praktiskt och eleverna får en förförståelse för det som komma skall i arbetsboken.

Vi använder oss av laborativt arbete, samtal, arbete i boken och aktiviteter. På så sätt utvecklar vi tillsammans ett intresse för matematik.

Projektorn i klassrummet är till hjälp när vi vill titta tillsammans i matematikboken och vid genomgång (digitalt.majema.se).

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
    Gr lgr11  -
  • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
    Gr lgr11  -
  • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: