Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

H7 Tidiga civilisationer

Skapad 2020-08-14 21:59 i Nya Elementar Stockholm Grundskolor
Forntiden räknas från omkring 3000 f.Kr då de stora flodkulturerna uppstod, till dess att antiken upphörde i samband med romarrikets undergång i slutet av 400-talet e.Kr.
Grundskola 7 Historia
Forntiden räknas från omkring 3000 f.Kr då de stora flodkulturerna uppstod, till dess att antiken upphörde i samband med romarrikets undergång i slutet av 400-talet e.Kr.

Innehåll

HISTORIA 7 - TIDIGA CIVILISATIONER

Frågeställning, formuleringar och innehåll

Vad  ska du kunna svara på efter ämnesområdet?

 Ungefär när människor blev jordbrukare.

 Vad begrepp som neolitisk, flodkultur, civilisation och stadsstat innebär.

 Vad källor från det första jordbrukets tid berättar.

 Vilka floder man vet det bildades civilisationer kring tidigt.

 Var de första civilisationerna uppstod och varför.

 Vilka uppfinningar kom till under den här tiden och hur påverkar de vårt liv idag.

 

Centralt innehåll från kursplanen

   Vad kommer arbetsområdet  innehålla?

Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.

Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser. (Här de första jordbrukarna.)

Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.

 

Övergripande mål från LGR11

             Varför ska du läsa om det här?

För att få möjlighet att:

●  reflektera över hur ett fungerande samhälle byggs upp.

●  träna på att förstå och kunna plocka ut fakta ur en text.

●  träna på förmågan att använda en historisk referensram

●  lära dig vad som menas med att tolka tidsperioder, händelser, gestalter och kulturmöten

●  öva på utvecklingslinjer för människors levnadsvillkor.

●  lära dig mer om kulturers framväxt.

●  jämföra olika kulturers utveckling.

kunna återberätta en faktatext.

 

Hur ska du lära dig?

Undervisningen kommer bestå av bland annat:

föreläsningar
källkritik
interaktivaövningar
sökläsning och frågor på korta faktatexter undersökningarigrupp
kamratlärande

Materialet inkluderar

NE:släromedel arbetshäften presentationer

Redovisning och bedömning av kunskaper sker genom:

lektionsarbete
diskussion
skriftligt/muntligtprov

 

Färdigheter som prövas i  alla amhällsvetenskapliga ämnen

Färdighet

E

C

A

Förklara orsaker och samband

Kan föra enkla resonemang om orsaker och samband.

Kan föra utvecklade resonemang om orsaker och samband.

Kan föra välutvecklade resonemang om orsaker och samband.

Konsekvenser

Kan föra enkla resonemang om konsekvenser.

Kan föra utvecklade resonemang om konsekvenser.

Kan föra välutvecklade resonemang om konsekvenser.

Perspektiv

Kan utgå från några givna perspektiv.

Kan utgå från era givna perspektiv.

Kan utgå från dolda perspektiv.

Jämförelser

Kan göra enkla jämförelser om likheter eller skillnader.

Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader.

Kan göra utvecklade jämförelser om likheter och skillnader mellan givna och dolda saker.

Slutsats/kärna:

Kan redogöra för enkla och till viss del underbyggda slutsatser.

Kan redogöra för utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser.

Kan redogöra för välutvecklade och väl underbyggda slutsatser.

Begrepp och modeller

Kan använda begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.

Kan använda begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.

Kan använda begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.

Matriser

Hi
Tidiga civilicationer

E
C
A
Kunskaper om tidsperider
Du har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Du har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Du har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och personer under forna civilisationer.
Resonemang (orsaker och konsekvens)
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar under högkulturerna.
Utvecklingslinjer och samband mellan tidsperioder
Du kan göra enkla jämförelser och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Du kan göra utvecklade jämförelser och beskriver förhållande komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Du kan göra väl utvecklade jämförelser och beskriver komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Källor
Du kan använda historisk källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historisk källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historisk källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
Historiska begrepp
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: