Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bilbygge Teknik år 8

Skapad 2020-08-15 09:54 i Killebäckskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 7 – 9 Teknik Fysik
I det här projektet ska vi bygga bilar. Du kommer få ett basmaterial tilldelat för att sedan tillverka en bil som går på batteri. Projektet avslutas med en rapport om arbetsprocessen. 7 st labbtillfällen kommer att användas samt 1 lektion för rapportskrivning.

Innehåll

I det här projektet ska du bygga en bil som drivs av två AA batterier. Bilen ska kunna åka rakt fram och kunna stängas av med en strömbrytare. Övriga funktioner är upp till dig.

Du kommer få följande material tilldelat:

 • Batterier
 • Batterihållare
 • Motor
 • Drivhjul
 • Drivrem
 • Hjulaxel
 • Kartongbit
 • Sugrör

Du får sedan använda din fantasi för att skapa en bil. Du kan leta i tekniksalen eller utanför skolan för att få tag i hjul och kaross till bilen. Vill du så kan vi ordna strålkastare till bilen också. 

När du är klar med din bil så skriver du en rapport om din arbetsprocess, ritning av bilen och ett elschema över dina kopplingar.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  7-9
 • Teknikutvecklingsarbetets olika faser: identifiering av behov, undersökning, förslag till lösningar, konstruktion och utprövning. Hur faserna i arbetsprocessen samverkar.
  Tk  7-9
 • Dokumentation i form av manuella och digitala skisser och ritningar med förklarande ord och begrepp, symboler och måttangivelser samt dokumentation med fysiska och digitala modeller. Enkla, skriftliga rapporter som beskriver och sammanfattar konstruktions- och teknikutvecklingsarbete.
  Tk  7-9

Matriser

Fy Tk
Nya kunskapskrav teknik 7-9

E-nivå
C-nivå
A-nivå
Genomföra arbeten
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.

Fy Tk
Nya kunskapskrav fysik 7-9

E
C
A
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Dokumentera undersökningar
Dessutom gör eleven enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: