Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mina skor berättar

Skapad 2020-08-15 10:20 i Gemensamt i Alingsås Alingsås
Arbete med skrivregler, som följs av eget skrivande under rubriken "Ett brev från framtiden".
Grundskola 7 – 9 Svenska
Eleverna planerar, skriver och bearbetar en berättande text med ett bestämt tema och ett givet perspektiv Det viktigaste är att få ihop en text med början, mitt och slut och att tillämpa skriv- och stavningsregler samt styckeindelning.

Innehåll

Syfte

 • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift.
 • Anpassa språket efter olika syften , mottagare och sammanhang.
 • Följa språkliga normer.

Centralt innehåll

 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
 • Olika sätt att bearbeta egna texter till innehåll och form. Hur man tar emot respons på texter.
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av dator.
 • Språkets struktur med stavningsregler och skiljetecken.

Undervisning

 • Kort genomgång av skrivregler.
 • Samtal om hur man bygger upp sin text med hjälp av struktur och detaljer.
 • Samtal om hur man ger respons på någon annans text och hur man  bearbetar och förbättrar sin text

Genomförande

 • Eleverna planerar sitt skrivande med hjälp av en tankekarta och skriver därefter sin text i ett delat dokument. 
 • Eleverna ger respons på varandras texter och arbetar därefter med ändringar och förbättrar sin text

 

Bedömning 

 • Hur väl du skriver sammanhängande  med en början, en mitt och ett slut.
 • Hur väl du använder  dig av skriv- och stavningsregler samt styckeindelning

Uppgifter

 • Mina skor berättar

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: