Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Socialt och emotionellt/Språk IUS Havrestrået sept-dec 2020

Skapad 2020-08-16 10:59 i Bifrost förskola Mölndals Stad
Vi startar upp hösten med att inskola våra nya kompisar och tillsammans med barnen se vilka intressen de har och vad de vill lära sig.
Förskola
För att lära känna varandra börjar vi året med att jobba med vårt sociala och emotionella fokusområde. Vi utgår från I Ur och Skurs metoder och väver in det gemensamma temat på Bifrost förskola: Grodan och vännerna. Språket är alltid i fokus; hur vi benämner saker och ting, uttrycker oss i olika sammanhang etc.

Innehåll

Mål: Vad vill vi ska hända?

Vi vill lära känna varandra både barn och vuxna på Havrestrået och få ihop gruppen. Alla ska känna sig välkomna och bli sedda: barn, föräldrar och personal.

Vi vill också att alla ska känna sig trygga med våra rutiner, när vi går till skogen och hur det fungerar där, hur vi leker på gården och i vår inomhusmiljö.

Vi tränar oss på hur man kommunicerar känslor, viljor och tankar till varandra.

Vilka arbetssätt och metoder ska användas?

För oss är det viktigast att vi på ett lustfyllt och lärorikt sätt fångar barnens intressen för natur och friluftsliv. Vi kommer jobba mycket i våra små skogsgrupper för att få en bra och trygg arbetsmiljö för både barn och pedagoger. Tillsammans kommer vi och barnen att reflektera över hur man är en bra kompis och hur vi vill ha det på Havrestrået. 

Några av metoderna vi kommer att använda är drama, skapande och mycket sång och musik. Vi är en avdelning med många olika kulturer och språk, vilket vi kommer att ta vara på med hjälp av årets tema och vårdnadshavarna.

Barnkonventionen: Vi har Kompisböckerna baserade på BK att läsa och diskutera kring, Barnens planet - en röst för mångfald samt vi använder TAKK och vår kropp för att säga stopp. 

Vi vet att vårt förhållningssätt i arbetslaget har stor betydelse för klimatet i gruppen och barnens bemötande gentemot sina kompisar. Vi vuxna ser vikten av att vara närvarande och visa barnen engagemang och närhet.

Hur kan barnen påverka innehållet och utförandet?

Vi samtalar med barnen och tar tillvara deras tankar vid våra undervisningssituationer. Vi bygger vidare på vad de vill lära sig mer om och ger dem utrymme att komma med förslag.

Vi observerar de yngre barnen för att se vad de visar mest intresse för.

Vi delar in oss i mindre grupper så alla barn kommer till tals och får mer vuxentid.

Stora får lära de nya yngre barnen vad Ur och Skur är för något genom samtal och nära relationer.

Hur ska arbetsområdet följas upp och utvärderas?

Vi fotograferar, filmar och antecknar vad som händer, vad barnen reflekterar över och vad de vill lära sig mer om vid de olika undervisningssituationerna. 

Tillsammans med barnen reflekterar vi över våra upplevelser. Vi vill göra barnen delaktiga i dokumentationen.Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för utvärdering och analys. 

Vi dokumenterar barnens tankar och kommentarer på Unikum så att föräldrarna får ta del av barnens vardag.

Hur gick det?

Vad fungerade/fungerade inte?

 

 

Hur går vi vidare?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: