Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text - skrivuppgift

Skapad 2020-08-16 11:00 i Fuxernaskolan Lilla Edet
Delprovet ska pröva elevernas förmåga att "formulera sig och kommunicera i skrift", "anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang", "urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer" och i viss mån "söka information från olika källor".
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Resonerande text som prövar skriftliga förmåga. Se stödmallen som finns när du klickar på "Innehåll".

Innehåll

SYFTE

Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sitt tal- och skriftspråk så att de får tilltro till sin språkförmåga och kan uttrycka sig i olika sammanhang och för skilda syften. Undervisningen ska även syfta till att eleverna utvecklar förmåga att skapa och bearbeta texter. (kursplan svenska, Lgr 11).

Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla din förmåga att:

  • Din förmåga att formulera dig och kommunicera i skrift.
  • Din förmåga att anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.
  • Din förmåga att urskilja språkliga strukturer.
  • Din förmåga att följa språkliga normer.
  • Din förmåga att söka information från olika källor. (i viss mån)

 

Uppgift, texttyp, mottagare och situation

Du har fått en text med tillhörande skrivuppgift. Du ska skriva en text som knyts till ett sammanhang och en mottagare eftersom dessa faktorer påverkar textens innehåll och form. Din text ska vara ett bidrag till en ungdomstidning.

Den matris som finns här nedan hör till skrivuppgiften

 

Kille/Tjej

Vad spelar det för roll om man är kille eller tjej. Hur påverkas din egen och andras bild av dig? Vilka förväntningar och krav möter du? Hur uppfostras du och hur ser samhället på dig?

  • Ungdomstidningen Kim efterfrågar texter där ungdomar resonerar om vad det innebär att vara kille eller tjej Du bestämmer dig för att bidra.
  • .Skriv ditt bidrag till ungdomstidningen. Resonera om vad det innebär att vara kille eller tjej. Jämför gärna. Ge exempel från dina egna erfarenheter!

Rubrik: Kille/Tjej

Stödmall resonerande text

Uppgifter

  • Kille/tjej - skrivuppgift

Matriser

Sv SvA
Resonerande text - skrivuppgift Kille/Tjej

Når inte målen
Innehåll
Innehållet passar i huvudsak läsare av en ungdomstidning.
Innehållet passar relativt väl läsare av en ungdomstidning.
Innehållet passar välläsare av en ungdomstidning.
Din tankegång framgår i huvudsak och du resonerar på ett enkelt sätt om vad det innebär att vara kille eller tjej.
Din tankegång framgår relativt väl och du resonerar på ett utvecklat sätt om vad det innebär att vara kille eller tjej.
Din tankegång framgår väl och du resonerar på ett välutvecklat och nyanserat sätt om vad det innebär att vara kille eller tjej.
Du lyfter på ett i huvudsak fungerande sätt fram minst en för- och nackdel med att vara kille eller tjej, och gör någon slags jämförelse.
Du lyfter på ett relativt väl fungerande sätt fram minst en fördel och en nackdel och gör flera jämförelser som till viss del tydliggör dina tankar och åsikter.
Du lyfter på ett väl fungerande sätt fram flera fördelar och nackdelar med att vara kille eller tjej och du gör också flera jämförelser, där dina tankar/åsikter framträder tydligt.
Dina exempel är relevanta för uppgiften och något utvecklade, men allmänt hållna.
Dina exempel är relevanta och det finns en fördjupning/utvidgning av resonemanget till en generell nivå om vad det innebär att vara kille eller tjej.
Dina exempel är välfunna och det finns ett generellt resonemang om vad det innebär att vara kille eller tjej, vilket bidrar till textens läsvärde.
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydligt urskiljbar, t.ex. genom styckeindelning. Där finns en inledning, en huvuddel och en passande avslutning (se mall!)
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, t.ex. genom konsekvent genomförd styckeindelning, en effektiv och passande inledning, en huvuddel där texten fördjupas samt en effektiv och passande avslutning (se mall!).
Textbindningen är enkel.
Textbindningen är utvecklad.
Textbindningen är välutvecklad.
Språk, stil och skrivregler
Språket passar i huvudsak i en ungdomstidning.
Språket passar relativt väl i en ungdomstidning, t.ex. genom retoriska frågor och läsartilltal.
Språket passar väl i en ungdomstidning, t.ex. genom en konsekvent genomförd stil.
Ordvalet uppvisar viss variation.
Ordvalet är varierat.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt.
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
Du följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Du följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: