Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrunden, trygghet och gruppkänsla åk 2-3

Skapad 2020-08-16 11:51 i Sollebrunns skola Alingsås
Alingsås kommunmall. Ändrad 160819.
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Vi kommer att göra samarbetsövningar och lekar där vi lär känna varandra. Vi kommer att arbeta med "de gemensamma reglerna" och med värdegrunden.

Innehåll

Arbetsområde:

Under första veckan kommer vi att arbeta ihop gruppen, skapa en "vi känsla" i syfte att skapa trygghet och respekt i klassrummet och på skolgården. Sedan kommer vi att repetera och arbeta vidare med gruppkänslan, trygghet, värdegrunden, "de självklara reglerna" och klassens regler då och då under hela läsåret. Arbetet fortgår under hela läsåret.

Konkreta mål:

Du kommer att få delta i olika gruppövningar och lekar där du får lära känna dina klasskamrater och de får lära känna dig. Du kommer att få lära dig hur viktigt det är med trygghet och arbetsro på lektioner. Du kommer att lära dig skolans "gemensamma regler" som bygger på värdegrunden. Du kommer också att delta i att skapa klassens egna regler, vilka kommer att vara en lättförståelig variant av värdegrunden.

Bedömning:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

 • delta i gruppövningar, lekar

 • delta i att skapa klassens regler.

Undervisning:

Bara ett fåtal gånger kommer vi har lärarledda lektioner. De flesta lektionerna arbetar vi i större eller mindre grupper eller parvis. Vi kommer att arbeta tillsammans med olika klasskamrater. Vi kommer att göra både gruppövningar och grupplekar som syftar till att lära känna varandra bättre. Arbeten vi gör med tex klassens regler kommer vi göra i helklass, enskilt och i mindre grupper. 

Arbetet kommer att fortgå under hela läsåret.

Begreppslista:

samarbete, gruppkänsla, trygghet, respektera, arbetsro.

 

Kopplingar till läroplanen

 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan använda och ta del av många olika uttrycksformer såsom språk, bild, musik, drama och dans samt har utvecklat kännedom om samhällets kulturutbud, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen,
  SO
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  SO
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  SO
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande mänskliga rättigheter såsom alla människors lika värde samt barnets rättigheter i enlighet med konventionen om barnets rättigheter (barnkonventionen).
  SO  1-3
 • Normer och regler i elevens livsmiljö, till exempel i skolan, i digitala miljöer och i sportsammanhang.
  SO  1-3
 • Livsfrågor med betydelse för eleven, till exempel gott och ont, rätt och orätt, kamratskap, könsroller, jämställdhet och relationer.
  SO  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: