Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO-Fjällen-Europas sista vildmark, Åk 5, Ht-2020

Skapad 2020-08-16 16:21 i Björkåsskolan Grundskolor
Vi tittar närmare på de svenska fjällen och Alperna.
Grundskola 5 Biologi Kemi Fysik
Vi kommer under det här temat att lära oss flertalet saker om de svenska fjällen. När man kommer upp till fjällandskapet, långt bort från trafik och städer är det som att komma upp till vildmarken. Människan har levt och använt skogen i alla tider men på grund av klimatet så har inte så många människor bosatt sig där.

Innehåll

Innehåll 

 • Hur djur och växter kan överleva i ett fjällandskap.
 • Fjällens tre växtzoner.
 • Människans påverkan på fjällens natur.
 • Jämföra de svenska fjällen med Alperna.

Arbetssätt 

 • Vi kommer att ha gemensamma genomgångar och läsa texter i läroboken "Koll på NO 5". 
 • Vi kommer att arbeta med begrepp och bilder och se på filmer om ämnet.
 • Vi kommer att arbeta kring olika frågeställningar både individuellt och i mindre grupper.

 

Bedömning (Vad och hur kommer att bedömas) 

Jag kommer att bedöma dig i följande moment

 • Ditt arbete med olika arbetsuppgifter. Hur du använder begrepp som vi har gått igenom. 
 • Ditt deltagande i samtal och diskussioner på lektionerna. 
 • Dina texter och på det avslutande förhöret.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Naturen som resurs för rekreation och upplevelser och vilket ansvar vi har när vi nyttjar den.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Livets utveckling och organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Fy Bi Ke
Europas sista vildmark (fjällen), åk 5, Ht-2020

På väg att nå en grundläggande nivå
Har grundläggande förmåga
Har god förmåga
Har mycket god förmåga
Söka och använda information
Du kan söka och använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Du kan söka naturvetenskaplig information och kan använda informationen för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Biologiska sammanhang och begrepp
Du har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Du har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Beroende av och påverkan på naturen
Du kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Du kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Livets utveckling
Dessutom berättar du om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar du om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar du om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: