Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Medeltiden

Skapad 2020-08-17 08:25 i Kungsbergsskolan Linköping
Arbetsområde inom ämnet historia.
Grundskola 4 – 6 Historia
När var Medeltiden? Vilka var människorna som levde då? Vad gjorde människorna på den tiden? Vad hände? Hur vet vi vad som hände?

Innehåll

Syftet med undervisningen i historia är att du ska utveckla din förmåga att:

Centralt innehåll i undervisningen i historia:

I undervisningen ska vi:

 • läsa faktatexter om medeltiden och jämföra deras innehåll (källkritik)
 • läsa berättelser om män, kvinnor och barn på medeltiden
 • diskutera likheter och skillnader mellan medeltid och nutid
 • se på filmer som handlar om medeltiden

Bedömning

Du kommer att bedömas hur väl du:

 • använder dig av de speciella begrepp som hör medeltiden till när du skriver och diskuterar i klassen (begreppsförmåga).
 • kan se orsaker och konsekvenser, jämföra fördelar och nackdelar, förklara hur saker hänger ihop, se likheter och skillnader samt kunna skifta perspektiv när du skriver och diskuterar om medeltiden (analysförmåga , kommunikativ förmåga).

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.
  Hi  4-6
 • De nordiska staternas bildande.
  Hi  4-6
 • Kristendomens införande i Norden. Religionens betydelse för kulturer och stater i Sverige och de övriga nordiska länderna samt konsekvenser av dessa förändringar för olika människor och grupper.
  Hi  4-6
 • Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6

Matriser

Hi
Medeltiden

Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Tidsperiod
Du förklarar mellan vilka år Medeltiden var.
Du förklarar mellan vilka år Medeltiden var samt vet varför den började eller slutade.
Du förklarar mellan vilka år Medeltiden var samt vet varför den började och slutade.
Du kan beskriva hur människorna levde på landet och i staden på medeltiden.
Analysförmågan
Du kan göra enkla beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan.
Du kan göra ganska utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet nu och då.
Du kan göra utvecklade beskrivningar av hur människorna levde på landet och i stan. Du kan också göra jämförelser mellan livet nu och då.
Levnadsvilkor för män, kvinnor och barn
Analysförmågan
Du kan berätta något om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde på medeltiden.
Du kan beskriva relativt noga om hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Du kan på ett utvecklat sätt beskriva hur män, kvinnor och barn ur olika samhällsklasser levde under medeltiden.
Begrepp
Kommunikativa förmågan Begreppslig föråga
Du förstår några av de begrepp som vi har arbetat med.
Du förstår och kan använda några av de begrepp som vi har arbetat med när du talar och skriver.
Du förstår och kan använda många av de begrepp som vi har arbetat med när du talar och skriver.
Feodalsamhället
Du förklarar några av stånden i feodalsamhället.
Du förklarar alla stånden i feodalsamhället.
Du förklarar alla stånden i feodalsamhället samt jämför dem med hur dagens samhälle ser ut.
Kända personer
Du beskriver en känd person från Medeltiden.
Du beskriver två kända personer från Medeltiden.
Du beskriver tre kända personer från Medeltiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: